ארנונה מסחרית

שיתוף ב email
שיתוף ב print
ארנונה מסחרית

מהי ארנונה, מטרתה, שיטות למדידת שטח וחישוב, השגה ועוד..
ארנונה כללית היא מס המוטל על מחזיקי הנכסים על ידי הרשות המקומית
מטרתה – לממן את פעילויותיה השונות של הרשות ובכלל זה תחזוקת הרחובות,  תאורה, תברואה וכד’

ההבחנה בין מחיר, מס ואגרה

מחיר – תשלום בעל זיקה ברורה לערך השירות הניתן תמורתו והוא משמש למימון מלא או חלקי של השירות הניתן.
מס – תשלום חובה הנגבה באופן כפוי וללא זיקה לשירות מסוים.
אגרה – אגרה הנה תשלום בעל זיקה לשירות מסוים שהשלטון נותן לפרט.
נדרש כי יתקיים קשר סיבתי בין התשלום לבין השירות, אך שיעורה של האגרה אינו מותנה בהכרח בערך השירות הניתן בגינה.

מאחר וארנונה היא בהגדרתה “מס”  אזי לא ניתן לטעון כי בשל העובדה שבאזור מסוים הרשות
המקומית אינה נותנת שירותים כאלה או אחרים אזי אין היא יכולה לדרוש ארנונה.

צו הארנונה-
לכל רשות מקומית קיים צו להטלת ארנונה המובא לאישור מועצת העיר מדי שנה ושנה.
בצו הארנונה נקבעים הפרמטרים המדויקים, כמפורט להלן, לפיהם הנכס יחויב בארנונה.
הפרמטרים העיקריים הנם: סוג הנכס, השימוש הנעשה בנכס, מיקום הנכס ושטח הנכס.

החיוב בארנונה לשנה= התעריף הקבוע בצו * שטח הנכס.

בתקנה 2 (א) לתקנות ההסדרים נקבע,  כי חישוב השטח הנכס לצורך החיוב בארנונה יעשה לפי מטרים רבועים.
ע”פ סעיף 287 לפקודת העיריות,  רשאית העירייה או מי שהוסמך על ידה למדוד את שטח הנכס.
אדם שיעכב או ימנע את מי שהוסמך על ידי ראש העירייה או כל שליח משליחיו המורשים לכך, מלהיכנס לנכס כדי להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך מילוי תפקידם או כדי לערוך שם בדיקות ומדידות לפי סעיף 287, דינו – מאסר שלושה חודשים או קנס בגובה  אלף וחמש מאות ₪  או שני העונשים כאחד.

השיטות למדידת שטח בניין-

שיטת  “ברוטו-ברוטו”-
מדידת שטחו של הבניין על-פי התכסית. שיטה זו מביאה לתוצאה המרבית של שטח הבניין.
שיטה זו כוללת את כל השטח המקורה לרבות קירות חיצוניים ופנימיים,  שטחים משותפים בבניין , חדרי כניסה, מקלט, מחסן וכיוצ”ב.

שיטת “ברוטו”-
מדידת השטח המקורה ללא שטחים שאינם בחזקת משתמש מסוים.
בשיטה זו, איש אינו משלם בעד השטחים המשותפים.

שיטת “נטו”-
מדידת שטח הבניין ללא השטחים המשותפים וללא קירות חוץ.

שיטת “נטו-נטו”-
מדידת שטח הבניין ללא השטחים המשותפים,  ללא קירות חוץ וללא קירות פנים.

לפי סקר שנערך ע”י החברה למשק וכלכלה ב  211 – רשויות :
157 רשויות פועלות לפי שיטת ברוטו-ברוטו.
16 רשויות פועלות  בשיטת ברוטו.
17 רשויות פועלות בשיטת נטו או נטו-נטו.
וב- 21  רשויות לא הוגדרה יחידת שטח לחישוב בצו.

בדוח מבקר המדינה נקבע-
“…בשל שיטות המדידה השונות, קשה לתושבים להשוות בין חיובי הארנונה ביישובם לבין חיובי
ארנונה ביישובים אחרים ואין שקיפות בעניין זה כלפי תושבי הרשות.”
“…כיוון ששטח הנכס החייב בארנונה תלוי בשיטת המדידה…נוצרים פערים של עשרות אחוזים בין רשות לרשות”.

לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד הפנים לפעול במסגרת בחינה מחודשת של תעריפי הארנונה לקביעת שיטה אחידה למדידת שטח הנכס לצורך חישוב הארנונה.
משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת תוקם ועדה לקביעת שיטת מדידה אחידה.”
עד עצם יום זה טרם הוקמה הועדה לדון בנושא.

השגה- ערר על קביעת ארנונה כללית
מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה.
אם לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה.
מי שרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר.
לפי הפסיקה, נטל הראייה להוכיח צדקתו בפני ועדת הערר הוא על המשיג כנגד השומה.

דוגמאות לחסכון בארנונה
תיקון טעויות בקביעת גודלו של הנכס.
תיקון הסיווג בו מסווג הנכס לצורכי ארנונה.
נכסים במצבים מיוחדים – נכס שטרם הושלם, נכס לא ראוי לשימוש או נכס ריק.
דיני הקפאות – שינוי שיטת מדידה/סיווג של נכס בניגוד לחוק, חריגה מתעריפי המינימום/מקסימום.
פיצול בלתי חוקי של מבנה אחד למספר סיווגים.
“איחוד” בלתי חוקי של מספר שימושים שונים.

המידע שניתן במאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה חוות דעת.
אין הכותב או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בכתוב.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עוסק פטור

חוזר מקצועי- דצמבר 2016

הנדון: חוזר מקצועי- משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’- דצמבר 2016 חלק א’– שינויים שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2017 שינוי בשיעורי המס

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר