דוחות כספיים חברה

שיתוף ב email
שיתוף ב print
דוחות כספיים חברה

דוחות כספיים של חברה – פתח דברים

דוחות כספיים של חברה מבטאים את מצבה הפיננסי של ישות משפטית ומופקים באמצעות הנהלת החברה או רואה חשבון המבקר בסוף כל תקופה.
הדוחות הכספיים מוגשים לרשות המסים, לבנקים או לכל גוף המסתמך על נתוני הישות וכוללים ארבעה דוחות עיקריים בסיסיים ונספח ביאורים לדוחות הכספיים:

א. מאזן- הנו דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לסוף התקופה החשבונאית.
ב. דוח רווח והפסד- מציג את תוצאות הכספיות של הישות במהלך שנת המס.
ג. דוח על השינויים בהון העצמי- מפרט את השינויים שחלו בהון העצמי של הישות.
בין היתר גידול או קיטון בהון המניות וההשפעה על יתרת עודפי החברה
ד. דוח על תזרימי המזומנים– מספק מידע על השינויים במזומנים ושווי מזומנים במהלך התקופה החשבונאית שנבעו מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.
ה. בנוסף לדוחות המפורטים לעיל, כוללים הדוחות הכספיים גם ביאורים לדוחות הכספיים המהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות.
הביאורים לרוב כוללים ביאור כללי המפרט את הישות ופעילותה, ביאור המפרט את עיקרי המדיניות החשבונאית, וביאורים נוספים
המפרטים את סעיפי המאזן, רווח והפסד לשנת המס הנוכחית ומספרי השוואה לשנה אשתקד.

תפקיד רואה חשבון – מבקר דוחות כספיים של חברה

תפקיד רואה חשבון הנו מרכיב מהותי בהצלחת העסק.
בקליפת אגוז, משרד רואה חשבון מסייע ללקוחותיו לנתב בחכמה את דרכיו ולנקוט בפעולות ומהלכים נכונים מבחינת שיקולי מס והיבטים חשבונאיים.
רואי חשבון מעניקים ללקוחותיהם שירותים מגוונים אשר מסייעים מדי יום למאות אלפי חברות הכולל בין היתר, שירותי הקמת חברה
וייצוג מול רשויות המס בפעולות חשבונאיות הנדרשות בתכנון מס מקצועי.
תפקידו העיקרי של רואה החשבון הנו לבקר את הדוחות הכספיים של חברות ולעקוב אחר הפעולות החשבונאיות שנרשמו בעסק ובסיומה של הביקורת- לחוות דעתו על הדוחות הכספיים שנערכו ע"י הנהלת החברה. לכן על רואה חשבון מוטלת אחראיות גדולה ונדרשת ממנו בקיאות בחוקי המס ותקני חשבונאות.

תפקיד רואה חשבון – ייעוץ מס וליווי לאורך פעילותה העסקי של חברה

כמו כן, רואה חשבון מעניק שירותי ליווי וייעוץ מס עסקי משלב הקמת החברה ולאורך כל הפעילות העסקית, מלווה ומייצג חברות ובעלי מניות מול רשויות המס.
כל פעולה עסקית לא תהיה מושלמת ללא טביעת עין מקצועית של רואה חשבון.
טביעת עין מספקת ניתוח אובייקטיבי ומיומן של הפרמטרים השונים אשר מרכיבים את המודל העסקי ומתייחסים לסוגיות בבחינת השיקולים בהתחלת הפעילות העסקית של חברה, תחום המיסוי והטבות מס, מע"מ, ביטוח לאומי, העסקת עובדים, הוראות ניהול ספרים וכדומה.
לא אחת, חוות דעתו של רואה חשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון טרם הקמת החברה. 

אודות משרדינו

רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ הנו משרד רואה חשבון מוביל המספק שירותים לחברות החל משלב ההקמה וכן לאורך הפעילות העסקית
במגוון תחומים פיננסיים כגון: הנהלת חשבונות ומשכורות ביקורת ועריכת דוחות כספיים לרשויות המסים. כמו כן המשרד מייצג בהצלחה חברות בדיוני שומה
ומנוסה בהגשת בקשות להחלטות מיסוי בסוגיות מס מורכבות.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
הצהרת הון

הצהרת הון

הצהרת הון – פתח דברים מאמר בנושא הצהרת הון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. לפי סעיף 135 (1) (א) לפקודה: "כדי להגיע לידיעה

תכנון מס

תכנוני מס בשנת 2020

תכנון מס – פתח דבר ניהול פיננסי נכון בחיי היום יום בבית ובעסק שלנו יכול להביא לרווחה ולצמצום משמעותי במסים. תכנון מס הנו חלק בלתי

פתיחת חברה

פתיחת חברה בישראל

פתיחת חברה – פתח דברים פעילות עסקית בישראל ניתן לקיים הן באמצעות פעילות עצמאית והן באמצעות הקמת חברה בע"מ. למידע על הקמת חברה בארה"ב לחץ

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון