בדומה לשכיר, גם עצמאי מחויב בתשלום מס בגין הכנסתו (מס הכנסה). על מנת לעמוד בחובתו הנ”ל, הוא משלם לאורך השנה תשלומים שונים לרשויות המס ובעיקר מקדמות וניכוי במקור. אולם, שיעור המס נקבע ברמה השנתית ולא החודשית. זאת, מן הטעם הפשוט שרשויות המס אינן יכולות לצפות את פני עתיד ולדעת כמה העסק ירוויח במהלך השנה.

דו”ח שנתי מוגש על גבי טופס 1301 והוא כולל פרטים שונים אודות העצמאי ואודות העסק. כמו כן, בדו”ח מצוינות כמובן כלל ההכנסות וההוצאות. רשויות המס בודקות את הסכום הנ”ל, מחשבות את שיעור המס הנכון (המס המחושב), ומשוות אותו לסך כל הסכום ששולם לאורך השנה (המס ששולם). כעת, אם המס המחושב גדול יותר מהמס ששולם, בעל העסק יידרש להשלים את הפער (כאשר הסכום נמוך יותר, בעל העסק יהיה זכאי להחזר).

דו”ח שנתי – אל תעשו את זה לבד

לעומת חברה בע”מ, המחויבת בהגשת דו”ח שנתי מבוקר אשר חתום בידי רואה חשבון, עצמאי שהינו עוסק מורשה או עוסק פטור רשאי להגיש לבד דו”ח שנתי. עם זאת, כך או כך, מומלץ לעבוד ביחד עם איש מקצוע אשר מכיר את התחום. פנייה לרואה חשבון לטובת הגשת דו”ח שנתי תימנע טעויות בתהליך הזנת הדו”ח ו/או בריכוז הנתונים. כמו כן, רואה חשבון יוכל בדרך כלל לבחון דרכים להקטנת ההכנסה הממוסה ולהוספת הוצאות שניתן לנכותן (בהתאם לחוק, כמובן). במילים פשוטות, רק הגשת דו”ח שנתי בעזרת רואה חשבון תוכל להבטיח את תשלום המס המינימלי ביותר בהתאם לפעילות העסק (ולעתים אף להפחתתן של המקדמות הדו-חודשיות במהלך השנה).

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר מסייע מדי שנה לאין ספור עצמאיים וחברות בהגשת דו”ח שנתי. זאת, בין אם הם לקוחות של המשרד (ומקבלים שירותי חשבונאות שוטפים), ובין אם הם זקוקים לעזרה ספציפית בהגשת טופס 1301. זהו משרד רואי חשבון אשר מקפיד לבחון את פעילותו של העסק הן ממעוף הציפור והן בזכוכית מגדלת. המשרד מתחייב לדאוג להגשת דו”ח שנתי במועד ועוזר בהשגת ארכות ככל שיש צורך בכך.

השלבים המרכזיים בהגשת דו”ח שנתי

הגשת דו”ח שנתי היא משימה מורכבת אשר יש לבצע בדיוק רב וללא עיגולי פינות. כל הנתונים השונים אשר מרוכזים בדו”ח משפיעים לא רק על תשלום המס אלא גם על ההתנהלות העתידית. למשל, העלאה או הפחתה של המקדמות החודשיות, הימנעות מנטל מס גבוה מדי ברמה השוטפת או פערים משמעותיים בסוף השנה (אשר עלולים לפגוע בתזרים המזומנים של העסק) וכדומה. להלן בקליפת אגוז השלבים המרכזיים בהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה:

  1. ריכוז ואיסוף כלל הנתונים אודות ההכנסות וההוצאות – נתונים אלה מצורפים לדו”ח השנתי תחת השם “דוח רווח והפסד”. השורה התחתונה בדו”ח רווח והפסד משתלבת בדו”ח השנתי בתור “הפסד מעסק” או “הכנסה חייבת מעסק”. היות ומס הכנסה חל על הכנסה חייבת לאחר הוצאות, חשוב לדעת מהן הוצאות מותרות בניכוי (למשל, פלאפון, מכשירי חשמל, רכב, ארנונה, תרומות ועוד).
  2. הכנסות ממקורות אחרים – איתור הכנסות נוספות ממקורות אחרים כגון שכר דירה, דיבידנדים, קצבאות, ניירות ערך ועוד.
  3. ניכויים וזיכויים – סעיפים רלבנטיים אשר מביאים להפחתת תשלום המס.
  4. מס מחושב – חישוב המס בהתאם לשלושת השלבים הראשונים על פי דיני המסים בישראל.
  5. מס ששולם – חישוב המס ששולם במהלך השנה (לדוגמה – על ידי ניכוי במקור או מקדמות מס).
  6. חבות המס – חישוב ההפרש שבין המס המחושב לבין המס ששולם.
  7. בן/בת זוג – ישנם מקרים בהם ניתן לבצע חישוב מאוחד של שני בני הזוג משיקולי מס.

דו”ח שנתי – לא רק עבור מס הכנסה

הגשת טופס 1301 איננה עניין של מה בכך. רואה חשבון מקצועי יוכל לבחון היטב את כל הפרמטרים הרלבנטיים ולוודא שבעל העסק משלם את המס הנמוך ביותר מבחינתו בהתאם להוראות החקיקה והתקינה. משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ עומד לצדכם בשלב קריטי זה עם ניסיון, ידע, מקצועיות וחשבונאות פיננסית יצירתית. שימו לב, דו”ח שנתי איננו רק אבן יסוד בהנהלת חשבונות תקינה ומדובר בכלי חשבונאי מצוין לבעל העסק אשר מעניק תמונה מהימנה אודות ההתנהלות העסקית.