הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

פתח דבר – הגדרות

הטבות מס לתושב חוזר – לתושב חוזר ותיק – לעולה חדש מאמר מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
זכאות להטבות מס תינתן לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) שעלה לראשונה לישראל וקיבל מעמד תושב ישראל ולא היה תושב ישראל בעבר.

הטבות מס במעמד לתושב חוזר ותיק  (לאחר תיקון 168 תקף לגבי יחידים ששבו לישראל החל מה- 1.1.07).
תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך עשר שנים רצופות.
(או חמש שנים אם חזר לישראל בין השנים 2009-2007).

הטבות מס במעמד תושב חוזר (רגיל) – תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.
(חל על יחיד שחדל להיות תושב ישראל החל מ- 1.1.2009. לפני כן, נדרשו רק שלוש שנות שהייה כתושב חוץ).

הטבות מס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

פטור ממס על הכנסות פירותיות שהופקו מחוץ לישראל למשך 10 שנים מהמועד שבו שבו לישראל כתושבים לאחר שהעתיקו את מרכז החיים לישראל.
הפטור יינתן על כל הכנסותיהם (האקטיביות והפסיביות) שהופקו מחוץ לישראל לרבות נכסים שהתקבלו בירושה גם לאחר העלייה.
אין חשיבות האם הנכסים נרכשו טרם ההגעה לישראל או במהלך תקופת הפטור.

פטור ממס יינתן לתושבים מהמועד ששבו לישראל על כל הכנסותיהם מריבית הנובעת מפיקדון מט"ח בבנק בישראל, שמקורו בכספים שהיו בחו"ל.
הפטור ניתן למשך 20 שנה לעולה חדש. נדרשת הצהרה לבנק בטופס 2409.

במקרים של פעילות מעורבת, שחלקה בוצע בישראל וחלקה מחוצה לה, הטבות המס לתושב חוזר יינתנו בחלקם. החלק שהופק בישראל חייב במס.
דרכי החישוב של ההכנסה הפטורה פורטו בחוזר 01/2011 וקיבלו חיזוק בפסק הדין בעניין תלמי ע"מ 15-02-24557.
החישוב של ההכנסה הפטורה יתבצע לפי מפתח אובייקטיבי, דהיינו  יחס מספר ימי העסקים בהם שהה היחיד במהלך השנה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה.

הטבות מס לתושב חוזר / עולה חדש על הכנסות הוניות מחו"ל

פטור מרווח הון בגין מכירת נכסים מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל, וללא קשר למועד רכישתם.
לאחר תקופת הפטור יחול פטור יחסי בהתאם למשך תקופת ההחזקה בנכס.
הפטור יחול גם על מכירת נכסים שהתקבלו בירושה גם לאחר העלייה. ניתן להגיש בקשה במסלול ירוק במסגרת טופס 905 ל- step up.

הטבות מס לתושב חוזר בדרך של זיכוי ממס

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי. נקודות הזיכוי נפרסות על פני 42 חודשים (3.5 שנים).
תושב חוזר יוכל ליהנות מהטבות המס הנ"ל רק במצב ששב לישראל בתקופה שבין 16.5.2010-30.9.2012
לאחר שהייה של 6 שנים רצופות כתושב חוץ מחוץ לישראל.

מסים על רכב

עולים המייבאים רכב לישראל על שמם או רוכשים אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואני הרכב,
פטורים מתשלום מס קנייה, אך חייבים בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ (75% מסים במרוכז), בתנאים מסוימים.
עולים חדשים, שירכשו או ייבאו רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יהיו זכאים להפחתה מסכום המס שנקבע לגבי אותו הרכב
עד לכ- 10,000 ש"ח וזאת בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע על-ידי משרד התחבורה.

הקלות במס רכישה לעולה חדש

הפטור ממס הרכישה לעולה חדש מעוגן בתקנה 12 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974,
כאשר לפי הוראות הפטור זכאי לקבלו מי שמחזיק באשרת עולה לפי סעיף 2 חוק השבות, תש"י- 1950, תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות
ואשרה או רישיון בתנאים שנקבעו בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

"עולה חדש" מי שבידו "אשרת עולה/תעודת עולה" ( שרכש מקרקעין במהלך "התקופה הקובעת" ישלם מס רכישה כדלקמן:
עד לסכום של 1,838,615 – ₪ 0.5% . מעל ל- 1,838,615 – ₪ 5% . (שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מה-16.01.2020 ועד ל-15.01.2021).
"התקופה הקובעת" – שנה לפני כניסתו לישראל לראשונה, ועד 7 שנים לאחר כניסתו לישראל לראשונה.
במניין ה- 7 שנים יש למעט את תקופת שירותו ב"שירות חובה"
בצה"ל או בשירות לאומי. ההקלה של "עולה חדש" חלה רק על רכישת המקרקעין הבאים:

  1. דירת מגורים (או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד), על מנת שתשמש למגורי העולה ( או למגוריו ועסקו יחד).
  2. בית עסק, לרבות משק חקלאי ( על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו). 
    "קרוב" – "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".
  3. קרקע פנויה ששטחה המקסימלי 1,000 מ"ר או השטח המינימלי המותר בבניה, לפי הגבוה( שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל.
  4. חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק.

תכנון מס

ניתן להבחין, כי הכדאיות הכלכלית של הפטור החלקי ממס הרכישה לעולה חדש לעומת מס רכישה לפי מדרגות דירת מגורים יחידה משתנים לפי שווי הדירה, אך לא תמיד משתלמים יותר.
לרוב, בעסקאות של רכישת דירת מגורים יחידה עד שווי של כ- 5.5 מיליון, קיים יתרון מס דווקא בניצול מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים יחידה לעומת ניצול הפטור החלקי של עולה חדש, מאידך גיסא, בעסקאות נדל"ן עסקי או דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) קיים יתרון מס משמעותי בניצול הטבת המס של מדרגות הרכישה לעולה חדש. 
לכן בטרם יוצאת שומת מס בקביעת מס רכישה לגבי מקרקעין שנרכש ע"י עולה ראוי לבחון את סוג הנכס הנרכש ושוויו וזאת לצורך בחינת ניצול הפטור בשלב זה, אם בכלל, או דחייתו לצורך מימוש הטבת המס בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הקובעת.

אודות המשרד

משרדינו מוביל בתחום החשבונאות והמיסוי על גווניו השונים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון.
המשרד מלווה עצמאיים וחברות החל משלב עריכת תכנית עסקית וההקמה של עסקים ברשויות המס וכן לאורך כל הפעילות העסקית.
השירותים העסקיים שאני מספקים הנם במגוון נושאים בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי בינלאומי.
משרדינו מנוסה בהגשת בקשות להחלטות מיסוי וגילוי מרצון עבור יחידים תושבים חוזריםתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים
ומחויב לסטנדרטים גבוהים של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות היכרות עם התקינה החשבונאית.

אתר המשרד מהווה פלטפורמה עשירה של מאמרים ומידע מקצועי לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים בסוגיות מס שונות ורלוונטיות לרוח התקופה

לרשותכם פורום תושבים חוזרים בפייסבוק שהוקם עבורכם ליצירת קשר וקבלת מענה לשאלות.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן כל אדם שהוא "תושב ארה"ב לצורכי מס"

טופס 1040NR

טופס 1040NR ו- 1040

טופס 1040NR ו- 1040 – פתח דברים טופס 1040NR ו- טופס 1040 – דוח מס אמריקאי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. שיטת המיסוי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון