הטיפול בבקשה לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הטיפול בבקשה לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

קביעת מעמדו של יחיד כתושב חוזר ותיק או כעולה חדש (תושב ישראל לראשונה) היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול, כמפורט להלן, בבקשותיהם לאישור זכאות לקבלת מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו "תושב חוזר ותיק".
מבקשים, אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה נמוכה של מרכז חיים בישראל במהלך עשר השנים שקדמו להגעתם לישראל, יוכלו להגיש את הבקשה לקבלת המעמד במסלול ירוק שהוא מסלול קצר ביחס למסלול הרגיל הנהוג בבקשות מסוג זה. יחיד המבקש לקבל אישור על זכאותו למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק", במסלול הירוק, יגיש את הבקשה במסלול הירוק לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו. פקיד השומה יבדוק את האסמכתאות, שצרף המבקש, ואשר עליהן ביסס המבקש את הצהרותיו. לאחר שתונח דעתו של פקיד השומה בהסתמך על ההצהרות והאסמכתאות, ניתן יהיה לאשר למבקש את המעמד המבוקש על גבי הבקשה. היה ופקיד השומה יחליט כי אין לאשר למבקש את מעמדו כמבוקש, ישלח למבקש מכתב בו תצוין קביעתו המנומקת. יובהר כי אין בתשובה שלילית כאמור למנוע מהיחיד להגיש בקשה במסגרת המסלול הפרטני.

מבקשים אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה גבוהה של מרכז חיים בישראל,
יוכלו להגיש את בקשתם לקבל מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש ב"מסלול הפרטני" והמקובל.  המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר אין להם תיק בפקיד שומה ושלא חלה עליהם החובה להגיש דוחות וכן בבקשות אנונימיות. יחיד שיוחלט לגביו, על פי מסלול זה, כי הוא עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק, יקבל אישור, בעל נוסח קבוע, אשר חתום בידי הגורם המטפל המאשר כי הוא זכאי להיחשב ל"תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה" כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, בכפוף להעתקת מרכז חייו לישראל.

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מומחים בהגשת בקשות לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק ועולה חדש. משרדינו טיפל בעשרות בקשות מסוג זה.
ניסיונו הרב של משרדנו בתחום מאפשר לנו להגיש עבורכם בקשה המותאמת באופן מיטבי למטרותיכם ולתוצאות הרצויות לכם ובכך לחסוך לכם הרבה זמן וכסף וזאת אל מול הטבות מס וזכויות המוקנות לכם מתוקף פקודת מס הכנסה בעת קבלת האישור על מעמד תושב חוזר ותיק ועולה חדש.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון