בוא/י ותכנן/י את העתיד שלך אתנו. הטובים ביותר.
משרדינו מעניק לבעלי עסקים בתחילת דרכם מתנה מדהימה!

הקמה ורישום עצמאי ברשויות המס.

הקדמה-
עצמאי אינו חייב להשתמש בשירותיו של רואה חשבון. 
כל אדם המעוניין להקים עסק יכול לבצע בעצמו את הפעולות (החל מהרישום ועד להגשת הדוחות לרשויות), אך מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של רואה החשבון, כדי לחסוך זמן  יקר, כאב ראש, ולהימנע מביצוע טעויות קריטיות ובלתי הפיכות!

אם החלטת להתחיל פעילות כעצמאי ולהתקדם בנושא פתיחת עסקך מול הרשויות- בשעה טובה! 
במאמר זה תקבל מידע לאילו רשויות עליך לפנות ובאילו מסמכים עליך להצטייד בטרם הגעתך.

בהקשר זה, בישראל קיימים 3 מוסדות שונים: מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. עליך לפנות לכל רשות, להירשם בסניף המשויך לכתובת מגוריך ולהסדיר את מועד תחילת פעילותך העסקית כעצמאי. 

  1. תחילה, יש לגשת למשרד מע״מ המתאים. השיוך לתחנת מע״מ הנו בד"כ עפ"י כתובת העסק, או כתובת המגורים למי שמנהל את עסקו מהבית.

אדם המעוניין להירשם כעוסק מורשה, צריך להצטייד ב:
א. טופס 821 (בקשה לפתיחת עסק) ממולא וחתום. ניתן להורידו מהאתר של רשות המסיים.
ב. תעודת זהות+ ספח או רישיון נהיגה או דרכון.
ג. צילום שק או אישור על ניהול ח-ן בבנק.

בהערת אגב נציין, כי ניתן לפעול באמצעות חשבון הפרטי קיים, אך רצוי לפתוח בנוסף חשבון בנק עסקי שישמש לצורכי העסק  בלבד. מהלך שיועיל בהתנהלות מסודרת, שליטה ובקרה בהוצאות, ואפשרות להכיר הוצאות מימון (ריבית ועמלות בנק). 
ד. חוזה שכירות במידה ושוכרים משרד.
ה. אם נעשה שימוש בנכס של בן משפחה, לדוגמא: הפעלת עסק משפחתון בדירת ההורים, יש להביא מהם אישור על שימוש ללא תמורה.
לעתים מבקשים מסמכים נוספים כגון:
ו. אם מדובר במקצוע עם רישיון, אז יש לצרף רישיון מקצוע כגון: רופא, עו״ד, רו״ח, אדריכל, מתווך וכדו׳.
ז. עסק של הובלות-בעלות על טנדר/משאית.
ח. עבודות בנייה-הסכם/חוזה עם המזמין.
ט. נהג מונית-רישיון רכב, העברת בעלות, הצהרת בעל המספר, חוזה שכירות.
למעוניין להירשם כעוסק פטור, יש להצטייד ב:
א. טופס 821.
ב. תעודת זהות או רישיון נהיגה.
ג. חוזה שכירות.
ד. אין צורך בצילום שיק מבוטל. אם כי מומלץ. 

ניתן להירשם כעוסק פטור, אם המחזור השנתי הצפוי המוצהר נמוך מ- 100,187 ש”ח (בשנת המס 2019) ובתנאי שאינך נמנה עם אחד המקצועות או העיסוקים המצוינים בתקנה 13 לתקנות הרישום של מע״מ, שכן אלה אינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם המחזור הצפוי נמוך מ-100,187 ש"ח, כגון: רופא, עו״ד, רואה חשבון, יועץ, מתווך וכו׳.
כמו כן, לא ניתן להירשם כעוסק פטור אם אתה נמנה באחד מנותני שירותים המפורטים תקנה 6א, נותן שירות לעוסק, מלכ”ר או מוסד כספי ועיקר הכנסתך מעסק. 
ע"פ חוק מע"מ קיימת חובה להודיע למע"מ ולהירשם כעוסק מיד עם תחילת הפעילות.
רק לאחר אישור מע"מ על פתיחת תיק, תקבל תעודת עוסק מורשה או אישור עוסק פטור, לפי העניין!

למידע נוסף על עוסק פטור לחץ כאן
למידע נוסף על עוסק מורשה לחץ כאן

  1. פתיחת תיק במס הכנסה ו/או תיק ניכויים במס הכנסה

קיימת חובה לפתוח תיק גם במס הכנסה עם תחילת הפעילות העסקית ובסמוך לפתיחת התיק במע”מ.
מהן הדרישות:
א. הנך נדרש למלא טופס שמספרו 5329 ולשלוח בפקס למחלקת מודיעין/כרטסת בפקיד השומה שהנך משויך אליו (עפ”י כתובת העסק, או המגורים באם מנוהל מהבית. בעיר ת״א לדוגמה קיימים מספר פקידי שומה והשיוך מתבצע גם לפי סוג עיסוק. (לדוגמה עיסוק בנדל”ן משתייך אוטומטית לפקיד שומה תל אביב 4)
ב. אין צורך לגשת פיזית למס הכנסה. אם כי מומלץ לצורך זירוז התהליך. 
ג. מיד עם פתיחת התיק, רצוי להגיש לחולייה מרכזית בפקיד השומה, בקשה לפטור מניכוי מס במקור (או אישור נ.מ.ב בשיעור נמוך).
ד. אם ישנה כוונה להעסיק עובדים, יש לציין זאת ע״ג טופס 5329.
מס הכנסה יפתח ליחיד בהתאם לפרטי הבקשה בטופס תיק הניכויים וכן יעביר במקביל את הבקשה למוסד לביטוח לאומי לצורך פתיחת תיק הניכויים (אותו מספר) לצורך דיווח עובדים בעסק ותשלום ביטוח לאומי בגינם.  אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לביטוח לאומי.
ה. לאחר קבלת הנתונים, יישלח טופס הצהרת מעסיק ע"י המוסד לביטוח לאומי ובעל העסק/מעסיק יידרש למלא ולהעבירו לביטוח לאומי באמצעות הדואר או באופן פיזי. 

הערות: 

  • כאשר מדובר בחברה ולא ביחיד, בעל המניות/רואה החשבון בשם החברה נדרש למלא טופס 4436 (במקום טופס 5329 שמיועד לעצמאיים) ולהגישו לפקיד השומה. 
  • ישנם מקרים בהם עצמאי יידרש בפתיחת תיק ניכויים על אף שאינו מעסיק עובדים וזאת כאשר הוא משלם לספקים סוגי תשלומים המפורטים בתקנות מס הכנסה כדוגמת תשלומים בגין שכר דירה עבור העסק. 

3. פתיחת תיק “עצמאי” בביטוח לאומי:
א. יש למלא טופס 6101 ולהעבירו בפקס לסניף של ביטוח לאומי אליו בעל העסק משויך וזאת בהתאם לכתובת העסק או המגורים כמצוין לעיל.
ב. חשוב מאוד לשלוח את הבקשה מיד עם תחילת הפעילות ולוודא שהתקבלה אחרת לא יינתן כיסוי במקרה של פגיעה בעבודה.
ג. נתוני ההכנסה שימולאו בהצהרה יקבעו את מעמד המבוטח בביטוח לאומי (עצמאי, או עצמאי שאינו עונה להגדרה), את סכום דמי הביטוח החודשיים לתשלום חודשי וכן את סכום הגמלאות במקרה של אירוע מזכה. ישנה חשיבות רבה למילוי טופס הרישום בביטוח לאומי.

4. לסיכום
סוף מעשה במחשבה תחילה. 
כדי לחסוך זמן יקר ולהימנע מטעויות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בטרם התחלת את הפעילות העסקית. לאחר השיחה עמנו, כנראה שתסכים שביצוע התהליך באמצעותנו הוא יעיל עבורך. 

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ מלווה בהצלחה מוכחת בעלי עסקים החל משלב ההקמה לאורך כל הפעילות העסקית. הצלחת העסק שלך אתנו מובטחת.

בוא/י ותכנן/י את העתיד שלך אתנו. הטובים ביותר!