הקמת חברה בע"מ

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ – פתח דבר

פעילות עסקית ניתן לקיים הן כעצמאי והן על ידי הקמת חברה בע"מ.
התאגדות כחברה בע"מ מזניקה את תדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאלים ואף טומנת בחובה יתרונות נוספים.
חברה בע"מ הנה התאגדות של אדם אחד או מספר אנשים לצורך ביצוע פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח.
חברה בע"מ מנוהלת ע"י דירקטוריון והמחזיקים במניות החברה נקראים "בעלי מניות" החברה.
באופן כללי הנטייה להעדיף הקמת חברה על פני פעילות עצמאית היא בחירה נכונה כי לחברה בע"מ יתרונות רבים על פני פעילות כעצמאי

הקמת חברה בע"מ – יתרונות

  1. פן תדמיתי

מבחינה תדמיתית חברה בע"מ ממותגת טוב יותר מעסק תחת פעילות עצמאי. הן מצד לקוחות פוטנציאלים והן מצד בנקים.

  1. חיסכון בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות

ישנו חסכון משמעותי בביטוח לאומי. עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי חוק על כל הכנסותיו.
החל מהשקל הראשון ועד לתקרה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי. 

לעומת זאת, בעל המניות שפועל באמצעות חברה בע"מ, יחויב בביטוח לאומי רק בגין המשכורת שימשוך מהחברה בבעלותו,
בעוד שמשיכת יתרת עודפי החברה כדיבידנד הנה פטורה מתשלום ביטוח לאומי ע"פ חוק הביטוח הלאומי.

  1. פן מיסוי – מיסוי חד- שלבי מול מיסוי דו – שלבי 

מיסוי חד שלבי – עצמאי

יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות מס קבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי המרבי של יחיד הנו 47% נכון לשנת 2019 כאשר במקרים מסוימים במדרגת הכנסה זו, קיים סיכוי שהיחיד יחויב גם במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת גבוהה 649,561 ש"ח. (נכון לשנת המס 2019).
מס יסף יחול על כל שקל נוסף של הכנסה מעבר תקרה זו.

מיסוי דו שלבי – מס חברות + מיסוי בעל מניות

נטל המס המשוקלל החל על יחיד בעל מניות במצב של משיכת רווחי החברה "עד הבית" הנו בשיעור-   46.1%.
נטל המס מורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה החייבת של חברה בשיעור 23% ומס על משיכת דיבידנד
שיחול על בעל מניות מהותי בשיעור 30% על אותן ההכנסות מדיבידנד.  זאת בהנחה שבעל המניות בחברה מעוניין למשוך את כל רווחי החברה ל"כיסו".

גם כאן נדרש לשים לב שאם סכום הדיבידנד שנמשך גבוה מ- 649,561 ש"ח יחול מס נוסף בשיעור 3% על כל שקל שנמשך מעבר לתקרה זו.

תכנון מס 

יחיד בעל מניות יכול לבחור לדחות את משיכת הדיבידנד ותשלום המס בגין משיכת הדיבידנד
ואף להימנע מתשלום מס יסף, וזאת במטרה למנף את הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות.

לפיכך, פעולות של דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים ("רווחים כלואים") מביאות להקטנת חבות המס של חברה בע"מ ביחס לזו המוטלת על פעילות עצמאי.
כיום, על מנת לשמר את הרווחים לאחר תשלום מס חברות (23%), ולהימנע מתשלום מס דיבידנדים בשיעור של 33% (כולל מס יסף), מעדיפים בעלי השליטה בחברות להימנע מחלוקת דיבידנדים מרווחי החברה ולהותיר רווחים אלו בחברה.

סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, מאפשר אומנם לרשות המסים לחייב חברות אשר בהן רווחים כלואים לחלק דיבידנדים, אך רק במגבלות מסוימות, גם זו, רק לאחר חמש שנים משנת המס שבה הם נצברו.

  1. הגנה משפטית – הקמת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת

לפי עקרון "האישיות המשפטית הנפרדת", בעל המניות בחברה מוגן לרוב מבחינה משפטית.
יחיד עצמאי שצבר חוב, ערב לחוב באופן אישי וחשוף לתביעת החזר החוב מצד הנושה, לעומת זאת חברה בע"מ שנרשמה כדין ברשם החברות היא למעשה גוף משפטי חדש, ובעלת אישיות משפטית נפרדת. כאשר חברה נקלעת לקשיים כלכליים והחלה בהליך חדלות פירעון, הנושים – ובכללם גם רשויות המס,
לא יוכלו לתבוע את החוב מבעלי המניות. אלא אם כן, בעל המניות נדרש להיות ערב לחוב מלכתחילה באופן אישי. מצב שהוא די שכיח. 

כדי להתגבר על מגבלה זו, הבנקים נוטים לרוב, בטרם מתן אשראי לחברה, להחתים גם את בעל המניות כערב לחוב באופן אישי כך שגם אם החברה תתכנס לקראת חדלות פירעון,
יהיה ניתן לדרוש ממנו לפרוע את החובות שצברה החברה בבעלותו.

  1. הוצאות נלוות להקמת חברה בע"מ

חשוב לשים לב כי לחברה, בניגוד לעצמאי, קיימות הוצאות נוספות הכוללות הוצאות חד-פעמיות לייסוד החברה, אגרת שנתית לרשם החברות וכדומה.
בנוסף, עלות ניהול הספרים החודשית ועריכת דוחות כספיים של חברה גבוהה יותר אך חלק מההוצאות הנ"ל מוכרות בהחלט לצורכי מס ועל כן הופכות למשמעותיות פחות לאורך שנת פעילות מוצלחת.

הקמת חברה בע"מ – רשם החברות 

השלב הראשון הוא פנייה אל רשם החברות תוך הגשת מסמכי יסוד וטפסים רלוונטיים. 
על המסמכים נמנים בין היתר טופס ראשוני להגשת הרישום, הבקשה עצמה, אישורים על תשלום אגרות, תקנון החברה והצהרות מטעם בעלי המניות והדירקטורים.
רישום החברה ברשם החברות מחייב ליווי עורך דין.

ייעוץ מס ופתיחת תיקים ברשויות

בשלב הבא, מסייע משרד רואי חשבון בתהליך רישום של החברה ברשויות המס.
תחילה מוענק ייעוץ מקיף אודות תהליך הקמתה של חברה ברשויות המס, , דרישות הדיווח והוראות ניהול ספרי העסק ונלקחים בחשבון שיקולי המס בהיבט המיסוי ישראלי והבינלאומי ודיני עבודה. 

ליווי מול הבנקים

הקמת חברה דורשת לעתים גיוס אשראי עבור רכישת מלאי וציוד, תשלום משכורות לעובדים, תשלומי שכירות, מסים עירוניים וכדומה.
לצורך כך, בעל המניות נדרש בשם החברה לפנות אל הבנק ולהגיש מסמכים כגון תקנון חברה, פרוטוקול מורשי חתימה ותעודת הרישום מרשם החברות.
רואה חשבון המייצג מסייע בכל היבט הקשור בפתיחת חשבון, וינהל עבור החברה משא ומתן עם נציגי הבנק במטרה להשיג את תנאי האשראי הטובים, עמלות מופחתות ופריסת תשלומים נוחה. 

הקמת חברה בע"מ – סיכום

הקמת חברה בע"מ נמנית עם השירותים הניתנים על ידי משרדינו. 
מדובר בשירות מקיף הניתן באופן אישי לכל אחד מלקוחות המשרד, וכולל קשת רחבה של תחומים והיבטים.
הקמת חברה בע"מ ללא חשיבה מעמיקה והסתייעות בגורמים מקצועיים, עלולה להוביל לבעיות כבר בתחילת הדרך, לכן אין תחליף לייעוץ וליווי מטעם משרד רואה חשבון המנוסה בתחום.

אודות משרדינו

הליך הרישום של חברה בע"מ אינו מסובך. משרדינו מנוסה בסיוע וייעוץ הנוגע בהקמת חברה בע"מ.
רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' – משרד רואה חשבון במרכז הארץ, מוביל בהצלחה חברות במקצועיות שאינה מתפשרת וחשיבה מחוץ לקופסה.

במשרדינו תקבלו שירות הנהלת חשבונות מקצועיים, ביקורת וראיית חשבון, עריכת דוחות כספיים, שירותי ייעוץ מס ישראלי / מיסוי בינלאומי מהיר, מקצועי וזמין במגוון תחומים רחב תחת קורת גג אחת. עם זאת אנו רואים במרכז חווית השירות את הקשר האישי שלנו עם לקוחותינו, והיכרות מעמיקה עם צורכיהם העסקיים.
המשרד מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית

ומפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עוסק פטור

"מבצע" משיכת רווחים כלואים

רווחים כלואים רווחים כלואים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. המושג "רווחים כלואים" מתייחס לחברות בעלות פעילות עסקית בישראל שנכנסו לתחולת חוק עידוד השקעות הון.

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר