טופס 1040NR ו- 1040

שיתוף ב email
שיתוף ב print
טופס 1040NR ו- 1040

טופס 1040NR ו- 1040 – פתח דברים

טופס 1040NR ו- טופס 1040 – דוח מס אמריקאי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
שיטת המיסוי בארה"ב היא מעורבת, מחד מיסוי פרסונלי על בסיס תושבות או אזרחות. חובת הדיווח במקרה זה היא גורפת, פרט לבעלי הכנסה נמוכה במיוחד.
תושב ארה"ב או אזרח ארה"ב ממוסה על כל הכנסותיו מכל מקור בעולם. "תושב ארה"ב" הוא מי שמחזיק בכרטיס זיהוי מסוג "גרין קארד" (Permanent residence), או שוהה בארה"ב בשנת מס יותר מ 183 יום, או במספר ימים מחושב בנוסחה מיוחדת במהלך שלושת השנים האחרונות. שיטת המיסוי בארה"ב היא גם טריטוריאלית, דהיינו השתת מס גם על מי שאינם אזרחים או אינם תושבי ארה"ב, רק במידה ומפיקים הכנסות באמצעות השקעות נדל"ן בגבולות ארה"ב.

דו"חות מס שנתיים עבור אזרח ותושב ארה"ב 
טופס 1040- Annual Reports

טופס 1040 הנו טופס הצהרה לרשות המסים האמריקאית (IRS) על ההכנסות החייבות במס.
אזרחים אמריקאים ובעלי גרין קארד נדרשים כל שנה להגיש את הטופס, גם אם אינם גרים בארה"ב וכן אזרחים זרים שהיגרו לארה"ב בעלי מעמד "תושבות לצורכי מס". 
הטופס כולל את כל סוגי ההכנסות החייבות במס לפי חוקי המיסוי האמריקאי שאותו אדם הפיק בגבולות ארה"ב ומחוצה לה.
אי עמידה בחובת הגשת דוחות האמריקאים מהווה עבירה על החוק.

אזרחי ותושבי ארה"ב נדרשים לדווח בכל שנה גם על חשבונות פיננסיים זרים הנמצאים מחוץ לגבולות ארה"ב באמצעות טופס Foreign Bank Account Report) FBAR) על נכסים פיננסים המוחזקים מחוץ לארה"ב וכוללים בין היתר חשבונות בנק, תיקי ניירות ערך, מניות, פיקדונות, חסכונות, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים.

הדיווח נעשה באמצעות טופס FBAR וזאת במידה שבמהלך שנת המס הוחזקו חשבונות פיננסיים זרים, אשר ערכם המצטבר עולה על $10,000 (אפילו ליום אחד במהלך השנה).
דוח ה-FBAR הנו לצורך דיווח בלבד ולא כרוך בתשלום מס. להלן רשימת טפסים חלקית המצורפים לדוח המס  1040 האמריקאי. 

טופס 8938 –  דיווח על נכסים פיננסים המוחזקים מחוץ לארה"ב מעל ל– 200,000 $ ליחיד ו- 400,000 $ לזוג נשוי.
טופס 3520 –  דיווח על חלוקה מנאמנויות זרות או מתנה מאזרחים זרים מעל 100,000 $. 
טופס 5471 –  דיווח על חברות זרות המוחזקות ע"י אזרח אמריקאי או מי מחזיק בגרין קארד.
טופס 8865 –  דיווח על שותפויות זרות המוחזקות ע"י אזרח/תושב או מי שמחזיק בגרין קארד.
טופס 8858 –  דיווח על חברות זרות שקופות המוחזקות ע"י אזרח אמריקאי או מי שמחזיק בגרין קארד.
טופס 8992/8993 –   Global Intangible Low Tax Income) GILTI). 

דוחות שנתיים עבור משקיע זר שאינו אזרח ואינו תושב (Non Resident Alien)
טופס Non Resident) 1040NR) 

מי שאינם אזרחים ואינם תושבים ממוסים על הכנסה שהופקה רק בגבולות ארה"ב ומחויבים להגיש דוח מס שנתי  1040NR.
על פי פקודת המס האמריקאי, משקיע זר בארה"ב- שאינו אזרח אמריקאי או בעל גרין קארד (Non Resident Alien) חייב בדיווח מס ברמה הפדרלית ומס במדינה בארה"ב בה נמצאת ההשקעה וכל השקעה פעילה בארה"ב באותה שנת מס. דו"ח המס נקרא 1040NR ויש להגישו עד ה-15/6. ניתן להגיש בקשה לאורכה להגשת הדו"ח עד ה-15/10.
זרים המשקיעים בנדל"ן באמצעות חברות LLC, נדרשים להמתין לקבלת דוחות K1 שלעתים מתעכבים מסיבות מקצועיות ולכן יש צורך להגיש בקשה באמצעות מייצג מקומי לאורכה לדו"חות המס הן ברמת החברה והן ברמה האישית בארה"ב.

בנוסף למס הפדרלי, תתכן גם חובת הגשת ותשלום מס ברמה המדינה שבה הופקה ההכנסה.
דיווח מדינה נגזר מהפעילות באותה מדינה ושיעור המס הוא בין 4% – 13% בתוספת למס הפדרלי. ישנן מדינות כמו טקסס, פלורידה, נבאדה, וושינגטון שאין בהן
חובת הגשת דוחות מס אישיים. זוגות שאינם אזרחי ארה"ב אינם יכולים להגיש את הדוח ביחד והם יצטרכו להגיש דוחות מס כל אחד בנפרד. 

אפשרויות דיווח לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית שלא הגישו דוחות

במסגרת חקיקת ה- FATCA אזרחים אמריקאים חשופים בפני גופים פיננסים בישראל, שמחויבים במסגרת החוק לדווח על כל אזרח אמריקאי לרשויות בארה"ב.
העברת המידע מעמידה את האזרחים שטרם הסדירו את חובת הדיווח בפני חשיפה לקנסות וסנקציות.
קיימת תכנית גילוי מרצון מקוצרת, המיועדת למי שאינו תושב ארה"ב בה ניתן להגיש דוחות מס  שלוש שנים אחורה וכן דוחות FBAR שש שנים אחורה

ובכך להימנע מקנסות. גם מי שהגיש בעבר דוחות שגויים, יכול בתנאים מסוימים להשתתף בתכנית.
נדרשת חתימה על הצהרת "לא במזיד" (Due To Unwilful Conduct). אין דרישה להגיש דוחות ולתת מידע מעבר לשנים הנ"ל. 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן כל אדם שהוא "תושב ארה"ב לצורכי מס"

השקעה בחברת LLC

השקעות נדל"ן באמצעות חברת LLC

השקעות נדל"ן באמצעות החזקה בחברת LLC – היבטי מיסוי (ר"ת Limited Liability Company) השקעות נדל"ן באמצעות החזקה בחברת LLC – מאת רואה חשבון אמנון בן

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון