בעת האחרונה הגיעו אלינו מספר לא מבוטל של פניות מאזרחים, לרובם אין תיק במס הכנסה, אשר קבלו דרישה מאגף המודיעין ברשות המסים, להמצאת פרטים מסוימים לפקיד השומה. מהיקף הפניות מסתמן כי מדובר במבצע של רשות המסים.
הדרישה הנה למילוי טופס  5329 – “דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל“, המלווה במכתב הממוען אישית לאזרח (בציון מס’ ת.ז.) אותו רוצה רשות המסים לדגום.
כפי העולה מהמכתב המלווה שמצורף לדרישה יש להחזיר הטופס כשהוא ממולא במייל למחלקת “איתור” ברשות המסים.
כפי שניסינו לאבחן את אוכלוסיית מקבלי הדרישה, מהמקרים אשר הובאו לידיעתנו, נראה כי המדובר באזרחים שנרשמה אצלם תנועה ערה של כניסות ויציאות מן הארץ וכן עולים חדשים/ תושבים חוזרים וכן כאלו שעל-פי מרשמי רשויות המס בבעלותם מספר נכסי מקרקעין.
בטופס נדרש האזרח למסור דיווח למס הכנסה ולפרט, בין היתר, אם הינו בעל מניות בחברה כלשהי, אם הינו שכיר (כמובן כולל בחו”ל – הערה שלנו) וכן פרוט תמציתי של כל נכסי המקרקעין וכלי רכב שבבעלותו.
למיטב הבנתנו מטרת הדרישה, בין היתר, הינה לאתר מקרים של נכסים או הכנסות בחו”ל השייכות לתושב ישראל, אשר לא מדווחת בישראל.
למען ההגינות ושמירה על הוראות החוק טורחת רשות המסים ומוסיפה משפט כי: “במידה והינך במעמד “תושב חוזר ותיק” או “עולה חדש” על פי פקודת מס הכנסה, הנך מתבקש לדווח על נכסים והכנסות בישראל”.
יש לשים לב כי טופס  5329 (“דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל“) הינו גם טופס פורמלי של רשות המסים המשמש לבקשת פתיחת תיק עצמאי או ניכויים במס הכנסה כך שמילוי פרטים כאמור בטופס הנ”ל מאפשר לפקיד השומה לפתוח תיק במידה ויבחר בכך.
מיותר לציין כי כל מה שיירשם בטופס הזה יהווה אסמכתא לכל התנהלות עתידית או דיון עתידי בקשר למקור ההכנסות, סיווגן, תושבותו של הנישום ומעמדו המיסוי.

משרד רואי חשבון בן שושן ושות’ נרתם לעזרתם של מאות יחידים שנדרשו לדווח על הכנסותיהם בארץ ובחו”ל על גבי טופס 5329. 
אנחנו אוהבים לעזור! יש לך שאלה? אתה מוזמן לחייג.