טיפים ועצות לעצמאים לתום שנת 2019

שיתוף ב email
שיתוף ב print
טיפים ועצות לעצמאים לתום שנת 2019

הקדמה – טיפים שימושיים ועצות עסקיות לציבור העצמאים

כמידי סוף שנת מס, משרדינו נוהג לפרסם טיפים ועצות לעצמאים להתנהלות עסקית נכונה במגוון נושאים בתחום המיסוי וביטוח לאומי. אנו מקווים שתפיקו ממאמר זה תועלת רבה ותתכננו את צעדיכם כעצמאיים בצורה מיטיבה ויעילה. המאמר ברובו כללי ואינו מבהיר את מלוא הסוגיות. עם זאת, ישנה התייחסות מסוימת לאוכלוסיות בציבור העצמאים וזאת כדי להסב את תשומת לבם לעניין ייחודי שצפוי להשתנות בשנת המס 2020. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה שתתעורר. ניתן ליצור עמנו קשר ואנו נשתדל לתת לכם מענה בהקדם האפשרי.
קריאה מהנה.

טיפים ועצות לעצמאים בתחום המיסוי

1. לדאוג להפקיד לקופות גמל שמקנות הטבות מס עד תום שנת המס 2019 ולוודא מול חברת הביטוח שההפקדה נקלטה. ניתן להפקיד גם בסכום חד פעמי עד סוף השנה. 

הפקדות חובה- הפקדה לקופת גמל לעצמאיים ע"פ חוק פנסיה. אי הפקדה תגרור חיוב בקנס. 

הפקדות רשות- הפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים

2. יש להיערך לספירת מלאי לסוף השנה ולהשלים את הערכת שווי המלאי לפי עלות או שווי שוק כמוך, ללא מע"מ. 

3. נדרש להכין רשימת כלי רכב, ששימשו אתכם בעסק בשנת המס ולרשום את מד הקילומטראז' ביום 31.12.19. 

4. ככלל הפסד עסקי שנוצר בשנה השוטפת, ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה מכל המקורות באותה שנת מס ולכן מומלץ להקדים הכנסות לשנת המס השוטפת כגון מכירת מקרקעין או הכנסות משכר דירה וזאת על מנת שיהיה ניתן לקזז את ההפסד העסקי שנוצר בשנת המס הנוכחית כנגד אותן הכנסות. הפסד עסקי שלא יקוזז ויועבר לשנת 2020, יהיה בר קיזוז רק כנגד הכנסות מעסק, משלח יד ורווח הון ובתנאים מסוימים גם מהכנסות ממשכורת. 

5. עצמאי שיש לו רווח הון בשנה השוטפת ויש בבעלותו נכס נוסף שהוא מתכוון למכור ויודע שנכס זה יימכר בהפסד, מוטב שיבצע את המכירה עד תום שנת המס הנוכחית על מנת שיוכל לקזז את ההפסד כנגד הרווח. אם ישהה את המכירה לשנת 2020, יידרש בתשלום מס רווח הון בשנת 2019 ללא אפשרות קיזוז. 

6. מיסוי יחידים עצמאיים יכול להגיע עד לכ- 50% מס (כולל מס יסף) ובשקלול חבות דמי ביטוח לאומי אף לשיעור גבוה מזה, לעומת חברות שממוסות במס חברות על הרווח בשיעור 23%.  עצמאים שמעוניינים להשקיע את כל כספי הרווחים ברכישות הוניות או שוטפות לטובת העסק ואין להם צורך במשיכה, רצוי שישקלו מעבר מפעילות עצמאי לפעילות חברה. באמצעות רווחי החברה נטו (בניכוי מס חברות) ניתן יהיה לבצע את הרכישות ובכך לחסוך במס. 

7. עצמאיים ששוקלים מכירת רכוש קבוע ישן (ברווח הון) בעסק ומנגד בכוונתם לרכוש ציוד חדש, רצוי שישקלו להפעיל את סעיף 96 לפקודה המאפשר דחיית המס על רווח הון בשנה השוטפת בגין  מכירת הציוד הישן. 

8. עורכי דין, המנהלים חשבונות בנק מסוג עובר ושב, בהתאם לתקנה 5 ו- 6 לתקנות מע"מ, לטובת פיקדונות מלקוחות והחזר הוצאות ללקוחות, טוב יעשו אם יבדקו את יתרת הפיקדונות לפני תום שנת המס. כספי פיקדונות "עומדים" מעבר לשישה חודשים ו/או יתרה עודפת שקיימת בחשבון הפיקדון שלא שמשה לתשלום הוצאות ולא הוחזרה ללקוח, דינם הכנסות משכר טרחה שמחייבים הנפקת חשבונית מס/קבלה. בדיקה מבעוד מועד מאפשרת גילוי טעויות ותיקונן ובכך מונעת תשלום קנסות וריבית מיותרים.

9. הורים לילדים הסובלים מליקויי למידה והפרעות קשב, זכאים להקלות במס.

10. עצמאיים שמדווחים למס הכנסה ע"ב מזומן  (רישום הכנסות לפי התקבולים בפועל ורישום הוצאות ע"פ התשלומים בפועל)- על מנת שההוצאות תירשמנה בספרי העסק בשנת המס הנוכחית, נכון יהיה אם תשלמו במזומן (במגבלות חוק שימוש במזומן) או בשקים שייפרעו עד תום שנת המס. רכישת מוצרים בסכומים לא סבירים יכולה להוות בעיה. עם זאת חשוב לדעת שהקדמת הוצאות אינה תמיד מטיבה עם נישומים ובכל מקרה, הוצאות בגין רכישת מלאי עסקי, לא ניתן לדווח ע"ב מזומן.  

11. על מנת שחובות אבודים של לקוחות בעסק יירשמו כהוצאה מוכרת בספרי העסק, נדרש מבעל העסק להוכיח שעשה מאמצים לגבות את החוב ולכן יש לתעד פעולות גבייה שבוצעו על ידו (בהוצל"פ) או באמצעות עורך דינו. 

12. עד 31.12.19 ניתן להגיש בקשה להליך גילוי מרצון במסלול הרגיל או הקצר. 

13. נהגי מונית – רכישת מונית עם מנוע משולב היברידי עד תום שנת 2019, תזכה בפחת מואץ בשיעור 33.3%.

14. לקראת סוף שנת המס, רשות המסים בישראל נוהגת לדרוש הצהרת הון מנישומים, לצורך אימות ובחינת סבירות של דוחות המס שהוגשו. מוטב להכין מראש את הנתונים והמסמכים לסוף השנה כדי להקל על המייצג בעת העריכה. 

15. מקדמות המס לרשות המסים נקבעות לפי שיעור מהמחזור או לפי סכום קבוע. רצוי לבחון את שיעור המקדמות ולערוך דוחות מס משוערים לשנת המס הנוכחית בהקדם, כדי לוודא  שאין הפרשים ניכרים בין המקדמות לבין המס המשוער. אם יימצא הפרש, ניתן  להגדיל את המקדמות ולשלם את החוב. עצמאי שידאג לשלם את חוב המס של השנה השוטפת עד 31.1.20, יהיה זכאי לפטור מלא מריבית וה"ה. 

16. אחת למספר שנים, נוהג פקיד השומה לבקר את ספרי העסק ולעתים גם לבקר באופן אקראי פיזית במקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית, וזאת במטרה לבדוק אם ניהול ספרי העסק ע"י בעל העסק מתבצע באופן תקין. חשוב מאוד, לפני תחילת שנת 2020 לוודא אלו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק. האחריות על ניהול ספרי העסק היא של בעל העסק בלבד.
עצמאי שיש לו ספק לגבי הוראות ניהול ספרים הנדרשות בעסקו, יכול להעביר אלינו מידע אודות עסקו כגון ענף פעילות העסק, מחזור שנתי ומספר מועסקים ויקבל את הוראות ניהול הספרים הנדרשות בעסקו.

טיפים ועצות לעצמאים בתחום ביטוח לאומי

כמן כן, מצאנו לנכון להתמקד במספר טיפים ועצות לעצמאים בתחום הביטוח הלאומי.

1. מעמד מבוטח במוסד לביטוח לאומי נקבע בדרך כלל על פי הצהרת המבוטח.  מומלץ לבחון את ההתאמה בין המעמד האמתי למעמד המוצהר בביטוח לאומי, כדי למנוע שלילת גמלאות במידה ותידרשנה. חשוב להיות עם היד על הדופק כל השנה ולבצע כל שינוי שנדרש (הגדלה או הקטנה של המקדמות). 

2. 52% מהתשלום עבור מקדמות דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי בריאות), מותר כניכוי מההכנסה החייבת בדוח המס.  עצמאי שנדרש להגדיל מקדמות ומעוניין לקבל את מלוא הטבת הניכוי בשנת המס הנוכחית, חייב לעשות את השינוי לפני תום השנה ולבצע את התשלום עד 3 במרץ בשנת 2020.

3. ביטוח לאומי פרסם חוזר בנושא סגירת עיסוק כעצמאי בדיעבד וכן שינוי עיסוק בדיעבד מעצמאי למי שאינו עונה להגדרה של עצמאי. נקבע בחוזר, שלא יאושר שינוי רטרואקטיבי מעבר לשנה השוטפת מעובד עצמאי העונה להגדרה לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולכן מומלץ לא לעכב בקשות, ולפנות לביטוח הלאומי במועד השינוי לפני ששנת המס מסתיימת. 

4. נשים עצמאיות בהיריון, שמגדילות מקדמות ביטוח לאומי, חייבות לשלם את הפרשי דמי הביטוח בטרם הלידה/שמירת ההיריון וזאת כדי שהגמלה לא תישלל בגלל פיגור בתשלום דמי הביטוח.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מעניק שירותים מקצועיים לעצמאיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי, עריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול
הבנקים, טיפים ועצות לעצמאים לניהול נכון של העסק.

משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות. 
ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עוסק פטור

"מבצע" משיכת רווחים כלואים

רווחים כלואים רווחים כלואים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. המושג "רווחים כלואים" מתייחס לחברות בעלות פעילות עסקית בישראל שנכנסו לתחולת חוק עידוד השקעות הון.

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר