מיסוי הכנסות עובד ישראלי בחו"ל

שיתוף ב email
שיתוף ב print
מיסוי הכנסות עובד ישראלי בחו"ל

פתח דברים
מיסוי הכנסות עובד ישראלי בחו"ל

מיסוי הכנסות עובד ישראלי בחו"ל המועסק תחת מעסיק ישראלי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, (להלן: "הכללים") פורסמו מכוח הוראות סעיפים 67א, 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). הכללים מסדירים את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל על ידי מעסיק תושב ישראל (ברילוקיישן). הכללים, כפי שנוסחו עד היום, העניקו הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות דיור, חינוך, טיפול רפואי ועוד. כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד (חישוב עפ"י מדרגות מס דולריות), אי התרת נקודות זיכוי ועוד. עם השנים נוצר מצב בו חישוב המס עפ"י הכללים היה גבוה יותר לעומת המס על יחידים בישראל, זאת בעקבות השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל, שינויים במיסוי היחיד ובעקבות זאת ירידה בנטל המס על יחידים בישראל. הפערים בחישוב המס יצרו בעיות רבות ביישום, לדוג' כאשר הכללים חלו רק על חלק משנת המס.

מיסוי הכנסות עובד ישראלי בחו"ל – כללי מס הכנסה המתקנים

ביום כ"א באייר התשע"ח, 6 במאי 2018, פורסמו ברשומות בקובץ התקנות 7795 כללי מס הכנסה חדשים המתקנים את הכללים הישנים. בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס יערך בהתאם לחישוב המס בישראל, עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השהייה המינימלית לעניין תחולת הכללים. הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל. הכללים קובעים הוראות מיסוי פשוטות ומיוחדות ליישום עבור שכירים ישראלים המועסקים תחת מעביד ישראלי מחוץ לישראל (ברילוקיישן), בין היתר, בכל הנוגע לשיעורי המס החלים, הוצאות מותרות בניכוי (לרבות דיור, חינוך ובריאות) וכן הוראות בדבר זיכוי ממס זר. במקביל לכללים, קיימות גם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 ("התקנות") שחלות לגבי תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל ושאינם נכללים תחת הכללים, לרבות עובדים שמועסקים תחת מעסיק זר בחו"ל

תחולת הכללים המתקנים

הכללים החדשים יחולו החל מ-1.1.2018 תוך מתן אפשרות בחירה לגבי שנת 2018.
הכללים החדשים יחולו על משכורת חוץ המשתלמת החל מחודש ינואר 2018 ואילך. הגדרת "עובד" בנוסחה החדש תחול על מי שהחל עבודתו במדינת חוץ ביום פרסום הכללים החדשים. המשמעות היא שיחיד שהחל לקבל משכורת חוץ לפני 6.5.2018 (מועד פרסום התיקון) תחול עליו הגדרת "עובד" טרם התיקון. בנוסף, ניתנה אפשרות בחירה לגבי שנת המס 2018, כך שעובד רשאי לבחור שבשנת המס 2018 יחולו עליו הכללים בנוסחם ערב התיקון.

סוף דבר ואודותינו

מטרת המחוקק בעניין זה הייתה להעניק הקלות לישראלים שעובדים בחו"ל ובמיוחד לישראלים המועסקים ע"י מעביד ישראלי.
הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ויתנו מענה לעיוותים והבעיות שהיו קיימים בכללים הישנים.
משרדינו מנוסה בליווי עובדים ישראלים ברילוקיישן ומעניק ייעוץ מס טרם תהליך רילוקיישן ולאחר החזרה לישראל.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל

עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל

פתח דבר  עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן התופעה של תושבי ישראל העוזבים את הארץ לתקופות

עובדים ששכרם משולם בחו"ל

עובדים ששכרם משולם בחו"ל

פתח דבר עובדים ששכרם משולם בחו"ל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן התופעה של תושבי ישראל העוזבים את הארץ לתקופות שונות כדי לעבוד מחוץ

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון