היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

שיתוף ב email
שיתוף ב print
היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

אקזיט בחברות הייטק – היבטי מיסוי

היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק – מיסוי מכירת מניות ו- IP (קניין רוחני) בחברות הייטק – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
חברות היי-טק ישראליות שביצעו אקזיטים מצויות במחלוקת עם רשות המסים על היקף המס שהן אמורות לשלם לקופת המדינה בעקבות  "שינוי מודל עסקי".

הרקע למחלוקת הוא אופן ביצוע עסקאות הרכישה של חברות טכנולוגיה ישראליות ידי חברות בינלאומיות בשני שלבים:
מכירת המניות של הסטארט-אפ הישראלי במחיר גבוה ובהמשך מכירת  הקניין הרוחני, ה-IP, של החברה הישראלית במחיר נמוך
משמעותית מה שיצר חיסכון מס משמעותי מאחר ועיקר הרווח בעסקה (מכירת המניות) מוסה במס רווח הון.

פקיד שומה מצדד בראייה רחבה וקובע כי בעסקאות אלו לא מדובר רק במכירת ה- IP של החברה הישראלית, אלא  במסגרת העסקה נמכרה
כל פעילותה של החברה הכוללת הן את מניותיה והן את קניינה הרוחני ולכן המהלך מחייב את בעלי המניות בחברה הישראלית הנרכשת לחלק
את הכסף שנכנס לחברה כדיבידנד ובכך להתמסות במיסוי דו שלבי:
אירוע מס ראשון ברמת החברה (מס חברות 23%) והשני ברמת היחידים בעלי המניות (מס על דיבידנד עד 33% כולל מס יסף).
המשמעות היא שהחברה ובעלי המניות הישראליים ישלמו מס משוקלל בשיעור 48.4% ובפועל יוותר בידם פחות רווח נקי לאחר מס.

עמדת רשות המסים – היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

ביולי 2010 פרסמה רשות המסים נייר עמדה, ובו הבהירה את עמדותיה בדבר השלכות המס במקרה כזה – אותו היא מכנה "שינוי מודל עסקי",
בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה, הכולל העברת סיכונים ונכסים בלתי מוחשיים מהחברה הישראלית.

"לאחרונה התוודענו לחברות רבות במשק הישראלי, בעיקר חברות העוסקות בתחום הטכנולוגיה, אשר ביצעו או מתכוונות לבצע שינוי במודל העסקי. 'שינוי המודל העסקי' לעניינו כולל העברת סיכונים ונכסים בלתי-מוחשיים מהחברה הישראלית לצד קשור. במקרים שהובאו לידיעתנו התבצע שינוי המודל העסקי במסגרת שינוי מבנה בתוך הקבוצה ולא בהעברה לצדדים שלישיים שאינם צדדים קשורים".
רשות המסים ציינה כי לעמדתה, שינוי המודל העסקי עשוי להשפיע על חבות המס של החברה המעבירה במספר מישורים:

  • החברה עשויה להיות מחויבת במס על רווח ההון בגין הנכסים שהועברו: במקרה שפעילות כלשהי, או העסק החי, או נכסים מוחשיים, או נכסים בלתי מוחשיים יוצאים מרשות החברה הישראלית – אזי מהלך זה ייחשב בגדר מכירה המחייבת דיווח על רווח הון, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
  • החברה הישראלית עשויה להיות מחויבת במס על תמלוגים בגין נכסים שלא נמכרו: ככל שנותרו בבעלות או בשליטת החברה נכסים בלתי מוחשיים שלא הועברו, והחברה הישראלית מעניקה לחברה המקבלת או לחברות הקשורות אליה זכות להשתמש בהם, עם או ללא חוזה – הרי שיש לזקוף לחברה הישראלית הכנסות מתמלוגים.
  • תבחן הרשות את חיוב החברה במס על חלוקת דיבידנד בעין: כאשר החברה הישראלית מוציאה מרשותה נכסים, בהם נכסים בלתי מוחשיים, יש לראות במהלך זה חלוקה של נכסי החברה הישראלית לבעלי מניותיה, שתסווג כהכנסה מדיבידנד בידי בעלי המניות. היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

פרסום חוזר 15/2018

בנובמבר 2018 פרסמה רשות המסים חוזר 15/2018 בנושא: שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב-לאומיות המתייחס לתופעה שכיחה של ארגון מחדש, חוצה גבולות, של יחסים מסחריים או פיננסים בין צדדים קשורים בקבוצות רב לאומית. שינוי מבנה עסקי כרוך לרוב בהעברה, לרבות חיסול, של פונקציות, נכסים וסיכונים (FAR) ופוטנציאל הרווח הגלום בהם.
במקרה השכיח, שינוי מבנה עסקי מתבצע בחברה ישראלית, לאחר שמניותיה נרכשו על ידי קבוצה רב לאומית שלא התקיימו ביניהם יחסים מיוחדים והפיכתה לחברה בקבוצה רב לאומית.
החוזר בא להגדיר את דרכי הזיהוי והאפיון של שינוי המבנה העסקי וכן להציע מתודולוגיות לצורך הערכת שווי ה-FAR שהועברו, הופסקו או חוסלו והיבטי מיסוי בקשר עם שינוי מבנה עסקי.

תכנון מס לא לגיטימי, האומנם?! היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

על רקע עמדתה, רשות המסים הוציאה לחברות שומות מס גבוהות בעשרות אחוזים מהשומות הראשונות, דבר שגרר מחלוקות מול הרשות, שחלקן נדונות בבית המשפט.
גורם בכיר ברשות המסים טען כי מדובר בתכנון מס לא לגיטימי. "בשלב הראשון לכאורה מוכרים רק מניות, אבל בשלב השני למעשה מרוקנים את החברה הישראלית מתוכן כלכלי ומידע טכנולוגי כדי לשלם מס נמוך בצורה מגוחכת"… במקרים האלה מדינת ישראל מפסידה פעמיים – גם את המס האמתי וגם את הכלכלה, כי בעקבות הוצאת הקניין הרוחני והטכנולוגיה מהארץ, מצמצמים כוח-אדם. זה תהליך מאוד כואב, מאוד משמעותי, בהיקפים גדולים של מאות מיליוני דולרים שבורחים מהמדינה".
המאבקים המתנהלים בין רשות המסים לחברות הייטק עוסקים במאות מיליוני דולרים כאשר הצדדים טובעים בתוך הערכות שווי מטעם מומחים,
המתמחרות את הקניין הרוחני שבורח מישראל בהפרשים של עשרות מיליונים לצורך הפחתת חבות המס.

פסיקה בנושא אקזיטים ושינוי מבנה עסקי  היבטי מיסוי במכירת חברות הייטק

פס"ד ג'יטקו 

בשנת 2017 פורסם פס"ד ג'יטקו. פסק הדין עסק בהשלכות המס בהעברת פעילות ונכסים מישראל לחו”ל ונגע במקרים של העברת IP מישראל לחו"ל באקזיט. 
חברת ג'יטקו חברה ישראלית עסקה במתן פתרונות בתחום התמיכה הטכנית ליצרני ציוד אלקטרונית והייתה בעלת טכנולוגיה ייחודית וחוזים עם מספר יצרנים גדולים.
בעסקה נמכרו מניות החברה למייקרוסופט העולמית בתמורה ל-90 מיליון דולר ולאחר מכן נחתם מולה הסכם לרכישת ה-IP של החברה בתמורת 26 מיליון דולרים, נקבעה בהתבסס על הערכת שווי שהזמינה מייקרוסופט. לאחר עסקת המניות, הועברו עובדיה של החברה למייקרוסופט, לקוחותיה הקודמים נטשו ולא גויס ולו לקוח אחד חדש.
מחברה רווחית ובעלת פוטנציאל הפכה לחברה בקריסה שהפסיקה את פעילותה בתקופה קצרה.
נקבע כי המעבר מחברה פעילה ובעלת פוטנציאל, לחברה ריקה מתוכן מעידה על כך שמדובר במכירת כל פעילותה של החברה הכוללת הן את מניותיה והן את קניינה הרוחני.

חידושים בנושא שינוי מודל עסקי – פס"ד ברודוקום

ביום 9/12/2019 ניתן פס"ד בעניין ברודקום בנושא שינוי מודל עסקי והשלכות המס הנובעות ממנו אשר קיבל התייחסות גם במסגרת
ההנחיות של ארגון ה- OECD ומטופל על ידי רשות המסים בשנים האחרונות.
בפס"ד נדון מקרה בו חברה ישראלית העוסקת בפיתוח ומכירה של מוצרים בשוק התקשורת נרכשה ע"י ברודקום בסכום של 200 מליון דולר.

לאחר הרכישה נחתם הסכמי: שיווק מול חברה בקבוצת ברודקום על בסיס Cost+10%, הסכם למתן זכות שימוש ב- "IP הישן"
שהיה בבעלות החברה הישראלית מול חברה אחרת בקבוצה, והסכם פיתוח של "IP חדש" מול ברודקום על בסיס Cost+8%.

פקיד השומה טען כי בחינת ההסכמים והנסיבות הקיימות מובילה למסקנה כי לא רק ה- IP של החברה הישראלית נמכר במסגרת העסקה אלא מדובר במכירתם של מכלול הפונקציות, הנכסים והסיכונים של החברה (F.A.R), בסכומים הדומים בקירוב לתמורה ששולמה עבור רכישת מניות המערערת.
בחינת ההסכמים הובילה למסקנה כי לא רק ה- IP של החברה הישראלית נמכר במסגרת העסקה, אלא מכלול הפונקציות, הנכסים
והסיכונים שלה (Functions Assets and Risks) ושווים של אלו עולה על שוויו של ה- IP הנמכר.

תובנות מתוך הפסיקה

השופט בורנשטיין הבדיל את מקרה ברודקום ממקרה ג'יטקו בו פסק בעבר.
במקרה ג'יטקו הזכיר השופט כי רכישת החברה והשינויים שבוצעו לאחריה "הביא לכך שהחברה הפכה ל"קליפה תאגידית חסרת תוכן"…
עסקיה של ג'יטקו קרסו זמן קצר לאחר עסקת רכישת המניות.." ואילו בעניין ברודקום טען כי "החברה הוכיחה כי בעקבות מכלול ההסכמים שנערכו
בינה לבין קבוצת ברודקום, פעילותה התרחבה, וגדלו הכנסותיה ורווחיה. אף מצבת כוח האדם שלה גדלה, והיא שכרה שטחים נוספים".

בהמשך קובע השופט כי החברה בעלת זכות לשנות את מודל פעילותה גם במחיר של הקטנת הסיכונים והסיכויים ועדיין אין בכך מכירה.
כמו כן טוען השופט כי העובדה שהמערערת בחרה לפתח ממועד רכישתה את ה- IP החדש עבור ברודקום, אין הדבר מלמד שהיא נפרדה מפונקציות המו"פ והשיווק שהופעלו על ידה.

ביהמ"ש מקבל את עמדת החברה וקובע הנחיות לבחינת עסקאות מכירת IP בחברות טכנולוגיות מעסקאות מכירה מלאה דהיינו, מכלול הפונקציות, נכסים וסיכונים. 

  1. המשכיות של החברה הנרכשת והשבחת ערכה הכלכלי של החברה לאחר המכירה מעידים על מכירת רכיב ה-IP ולאו דווקא על מכירה החברה במלואה. 
  2. לא ניתן לומר שכל שינוי מודל עסקי מעיד על מכירת נכס. חברה רשאית להפסיק לפתח קניין רוחני לצורך מכירת מוצרים עצמאית ולהתחיל לפתחו עבור אחרים, תוך קבלת תמלוגים מבלי שהדבר ייחשב כמכירה. 
  3. יש לבחון כל מקרה לגופו תוך ניתוח מדוקדק של ה- FAR לצורך סיווג העסקה ותמורתה, בין היתר, מתוך מטרה למנוע מצבים של הסטת רווחים.
    ראוי שייעשו "באופן מדוד, ובוודאי שלא באופן "אוטומטי" וגורף". 

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רכישת חברה בהפסדים

רכישת חברה בהפסדים

רכישת חברה בהפסדים רבים המקרים שנדונו בבתי המשפט בסוגיית רכישת חברה בהפסדים. אחת הסיבות, אם לא העיקרית שבהן, ברכישת חברה בעלת הפסדים צבורים היא במטרה

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר