מס רכישה לעולה חדש

שיתוף ב email
שיתוף ב print
מס רכישה לעולה חדש

הקלות במס רכישה עולה חדש

מס רכישה לעולה חדש- מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
הפטור ממס הרכישה עולה חדש מעוגן בתקנה 12 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974,

כאשר לפי הוראות הפטור זכאי לקבלו מי שמחזיק באשרת עולה לפי סעיף 2 חוק השבות, תש"י- 1950, תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות
ואשרה או רישיון בתנאים שנקבעו בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

"עולה חדש" מי שבידו "אשרת עולה/תעודת עולה" ( שרכש מקרקעין במהלך "התקופה הקובעת" ישלם מס רכישה כדלקמן:
שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ המחושבים לעולים החל מיום- 16.01.2020 ועד ליום- 15.01.2021: 

עד לסכום של 1,838,615 – ₪ 0.5% . מעל ל- 1,838,615 – ₪ 5% .

שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ שחושבו לעולים החל מה- 16.01.2019 ועד ליום- 15.01.2020:
0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,788,285 ש"ח.
5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,788,285 ש"ח.

"התקופה הקובעת" – שנה לפני כניסתו לישראל לראשונה, ועד 7 שנים לאחר כניסתו לישראל לראשונה.
במניין ה- 7 שנים יש למעט את תקופת שירותו ב"שירות חובה"
בצה"ל או בשירות לאומי. ההקלה של "עולה חדש" חלה רק על רכישת המקרקעין הבאים:

  1. דירת מגורים (או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד), על מנת שתשמש למגורי העולה ( או למגוריו ועסקו יחד).
  2. בית עסק, לרבות משק חקלאי ( על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו). 
    "קרוב" – "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".
  3. קרקע פנויה ששטחה המקסימלי 1,000 מ"ר או השטח המינימלי המותר בבניה, לפי הגבוה( שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל.
  4. חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק.

תכנון מס רכישה לעולה חדש

ניתן להבחין, כי הכדאיות הכלכלית של הפטור החלקי ממס הרכישה לעולה חדש לעומת מס רכישה לפי מדרגות דירת מגורים יחידה משתנים לפי שווי הדירה, אך לא תמיד משתלמים יותר.
לרוב, בעסקאות של רכישת דירת מגורים יחידה עד שווי של כ- 5.5 מיליון, קיים יתרון מס דווקא בניצול מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים יחידה לעומת ניצול הפטור החלקי של עולה חדש, מאידך גיסא, בעסקאות נדל"ן עסקי או דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) קיים יתרון מס משמעותי בניצול הטבת המס של מדרגות הרכישה לעולה חדש. 
לכן בטרם יוצאת שומת מס בקביעת מס רכישה לגבי מקרקעין שנרכש ע"י עולה ראוי לבחון את סוג הנכס הנרכש ושוויו וזאת לצורך בחינת ניצול הפטור בשלב זה, אם בכלל, או דחייתו לצורך מימוש הטבת המס בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הקובעת.

אודות משרדינו

קיימים בחוק מספר פטורים והקלות במס שבח, אשר קצרה היריעה מלפרט עליהם במאמר זה. לפיכך, מומלץ לפנות לרואה חשבון מומחה בדיני מיסוי מקרקעין בעל ידע וניסיון בכל הקשור בהתנהלות אל מול מס שבח ורשויות המס בכלל, דיווח על העסקה לרשויות מס שבח וטיפול בעסקה מול הרשות לאחר הגשת הדיווח, כך שהעסקה תעבור בצורה חוקית וחלקה, ללא חבות מס העולה על זו שדווחה ותוכננה מראש על ידי המוכר.

למאמר מקיף בתחום מיסוי בינלאומי, בקישור הבא.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מס רכישה בשנת 2020

מס רכישה בשנת 2020

מס רכישה בשנת 2020  מס רכישה בשנת 2020 מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. ביום 16.1.2020 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון