משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל

שיתוף ב email
שיתוף ב print
משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל

משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל

משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל- מאת אמנון בן שושן רואה חשבון

תקנה 6(ז) ל"תקנות הניכויים ממשכורת" קובעת ניכוי מס במקרים מיוחדים:
"מעביד המשלם לעובד משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בשיעור של 35%".
הגדרות המונחים "שבתון", "תשלומים בעד שבתון" מופיעות בתקנה 1 לתקנות הניכויים ממשכורת – כדלקמן:

"'תשלומים בעד שבתון"
סכומים, המשולמים לעובד על פי הסכם קיבוצי או הסכם מיוחד אחר בשל שבתון, כולל תשלומים לכיסוי הוצאות הכרוכות בשבתון, לרבות שווי כרטיסי טיסה לעובד ולבני משפחתו לנסיעת שבתון בחו"ל, אך למעט סכומים שמקורם בקופת גמל שחל לגביה סעיף 9(17) לפקודה."

"'שבתון" משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל
השתלמות, התמחות, הוראה במוסדות אקדמיים, או עבודת מחקר של העובד, והכול בין אם הם נעשים בארץ ובין בחו"ל, בין אם הם בתחום עבודתו הרגילה שבשלה מוענקת לו הזכות לשבתון, או בתחום קרוב לו, ובין אם הם בתחום שבו יש כוונה להעסיק את העובד לאחר השבתון, וכן כל פעילות אחרת המיועדת לתרום לקידומו המקצועי של העובד, שאושרה כשבתון לעניין קבלת תשלום כסף בעד שבתון מהמעביד (להלן – השתלמות), ובלבד שתקופת ההשתלמות איננה קצרה מתקופת ההשתלמות הרצופה המינימלית המקנה את הזכות לקבלת תשלום כסף בעד שבתון".

בהקשר זה יש לציין כי בהוראת ביצוע 11/98 בנושא "מיסוי הסגל האקדמי בתקופת שבתון ובעיתות השתלמות", התייחסה רשות המסים לנושא ההוצאות ואף התירה למעביד לאפשר תשלום מקדמה בשווי 100 דולר (עודכן בהוראת ביצוע 4-2014 לסכום של 122$) ליום כפול מספר ימי הזכאות ללא ניכוי מס במקור, ומהיתרה ינוכו 35% על פי תקנה 6(ז) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) התשנ"ג-1993. יובהר כי הוראת הביצוע קובעת גם כללי הכרה בהכנסה ודיווח לעניין עובדים ששהו בחו"ל בתום שנת המס שבה חזרו לישראל. משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל

הוצאות בתקופת השבתון משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל

נקבע על פי עקרונות הפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, שיותרו לשבתוניסט ולמשתלם הוצאות הכרוכות ביציאה לשבתון או להשתלמות, לרבות: הוצאות טיסה, לינה ודיור על פי התקנות, אש"ל על פי התקנות, דמי רישום לכינוסים, תשלומים עבור שכר לימוד לילדים מגן חובה ועד גיל 18, דמי שינוע וביטוח מטען וכיו"ב הוצאות הנחוצות לצורכי ההשתלמות. יודגש כי ההוצאות הללו יותרו בניכוי רק אם הוצאו בקשר להכנסות מעבודות המחקר או בקשר לכנסים לימודיים. לא יותרו הוצאות של נלווים למעט הוצאות חינוך לילדים עד גיל 18, אם תקופת השהייה בחו"ל ארוכה מעשרה חודשים.

כל משתלם שבתוניסט מחויב עם חזרתו, להגיש למוסד המחקר דוח על הוצאותיו בצירוף מסמכים מאמתים כמו כל עובד שנשלח בתפקיד. יש להקפיד ולהגיש גם מסמכים על משך ההשתלמות ותוכנה, כולל לגבי כנסים מדעיים ומקצועיים. אם מתברר כי המקדמה הפטורה שקיבל עולה על ההוצאות המותרות בניכוי, על המעביד לדווח ולהעביר מיד למס הכנסה את המס בגין ההוצאה שאינה מותרת, והכל בגילום מלא ובתוספת מס מעסיקים ומס שכר על הסכום המגולם. יש מקרים בהם המשתלם מחזיר לקרן סכומים העולים על ההוצאות. במקרה זה אין לחייבו במס על המשיכה אולם יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

חובת הגשת דוח שנתי וחישוב המס השנתי

בתום שנת המס בה חזר השבתוניסט לארץ, עליו להגיש לפקיד השומה דוח שנתי לגבי שנות המס בהן שהה בשבתון.
יש לוודא כי דווחו  כל ההכנסות בתקופת השבתון לרבות הכנסות מחו"ל, גם אם לא דיווח עליהן למעבידו אלא אם כן יוכח כי ההכנסה אינה חבת מס בישראל.
מי שהייתה לו בתקופת השבתון הכנסה שאינה חייבת במס יש לייחס להכנסה זו חלק מההוצאות, כיחס ההכנסה לכלל הכנסותיו בשנת המס.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושב ישראל פקודת מס הכנסה

תושב ישראל לעניין מס הכנסה

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה תושב ישראל לעניין מס הכנסה- מאת אמנון בן שושן רואה חשבון. פקודת מס הכנסה כוללת מבחן מהותי, ומבחן טכני/כמותי

רכישת חברה בהפסדים

רכישת חברה בהפסדים

רכישת חברה בהפסדים רבים המקרים שנדונו בבתי המשפט בסוגיית רכישת חברה בהפסדים. אחת הסיבות, אם לא העיקרית שבהן, ברכישת חברה בעלת הפסדים צבורים היא במטרה

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון