נוהל בנקאי תקין מספר 411

שיתוף ב email
שיתוף ב print
נוהל בנקאי תקין מספר 411

פתח דברים

מאמר בנושא- נוהל בנקאי תקין מספר 411 מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
הלבנת הון הנה פעילות שבה מועברים כספים שמקורם בפשיעה (כגון סחר בסמים, סחר בנשק, סחר באנשים, עבירות מס וכדומה)

לשם הסתרה או הסוואה, בין היתר, באמצעות המערכת הבנקאית. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור" להון חוקי.
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו, הלבנת הון היא עבירה פלילית.

כיום, הבנקים ניצבים בחזית המאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור וחשופים לסנקציות ולכן נזהרים ומקשיחים את הנהלים.
ניצולו של תאגיד בנקאי לפעילות של הלבנת הון ומימון טרור על ידי גורמים פליליים עלול לפגוע בשמו הטוב ובאמון הציבור במערכת הבנקאית כולה.
לפיכך, נדרשו הבנקים לקבוע מדיניות ונהלים לצורך ניהול סיכוני איסור הלבנת הון וליישמם כחלק בלתי נפרד מהפעילות הבנקאית.
בנקים שאינם ממלאים אחר החובות המוטלים עליהם מכוח חוק איסור הלבנת הון, עלולים להיחשף לאחריות פלילית ועיצומים כספיים בהיקף של מיליוני שקלים בגין אי ביצוע החובות האמורים.

נוהל בנקאי תקין 411

"נוהל בנקאי תקין" מספר 411 – מטרתו מניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות.
העיקרון המרכזי בנוהל קובע שכאשר לקוחות מסווגים בסיכון גבוה, נדרש התאגיד הבנקאי לנקוט בצעדים מוגברים לניהול והפחתה של סיכון. 
בהערכת הסיכונים יתחשב התאגיד הבנקאי בכל גורמי הסיכון הרלוונטיים לפני קביעת רמת הסיכון הכוללת ובצעדים הנדרשים להפחתת הסיכון.
הנוהל קובע כי אי היענות של לקוח לדרישת בנק למסירת פרטים וכן קיומו של יסוד סביר להניח כי הפעולה המתבקשת קשורה להלבנת הון,
ייחשבו כסיבה סבירה לסירוב לפתיחת חשבון בנק וניהולו.
המפקח על בנקים הביע עמדתו כי מטרת הוראה זו היא להעניק לבנקים כלים להפסקת ניהול חשבון או אי ביצוע פעולה בחשבון בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים בנוהל.

הלכה למעשה

בשנים האחרונות, אנו פוגשים חדשות לבקרים לקוחות, בין יחידים ובין חברות, שנתקלים בקשיים מול הבנקים בעת ניסיון להפקיד או להעביר כספים (בעיקר מחו"ל).
בעקבות השינויים בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק") ומדיניות הבנקים, לקוחות אלו נדרשים, בין השאר, לאשר כי הם מדווחים ומשלמים מסים
כדין לרשויות המס בישראל וכן בכל מדינה זרה שבה קיימת חבות במס.
במקרים אלו נקבע כחלק מהנוהל, שתאגיד בנקאי שיזהה אגב ביצוע "הכר את הלקוח" את הלקוח או את הפעילות בחשבון כבעלי סיכון גבוה, ינקוט בבירור
מקור עושרו של הלקוח וכן מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, כמו כן ידרוש מידע והסברים ובמקרה הצורך גם אסמכתאות בכתב התומכות בהסברים אלו.
המשך ניהול החשבון לרבות ביצוע של פעולות משמעותיות, יינתן רק לאחר קבלת אישור של מנהל בכיר.
חשבון שיוגדר כ"בעל סיכון", יוקפא ולא תתאפשר שום פעולה בחשבון.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי – פתח דבר ייעוץ עסקי הוכח כגורם המשפר את תוצאות הפעילות העסקית. מדובר בתהליך שבו יועץ מנתח את הפעילות העסקית הקיימת ומסייע לבעל

בחירת רואה חשבון

בחירת רואה חשבון

פתח דברים רואי חשבון ויועצי מס הם בעלי מקצוע, שרשאים ע"פ חוק להעניק שירותי ייצוג לעסקים מול רשויות המס. חברה בע”מ, נדרשת לקבל שירותי ביקורת

תפקיד רואה חשבון

תפקיד רואה חשבון

פתח דברים  תפקיד רואה חשבון – מאת אמנון בן שושן רו"ח. בקליפת אגוז, תפקיד רואה חשבון הוא בסיוע לעסקים לנתב בחכמה את דרכם ותפקידו ללוות

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון