מאת: אמנון בן שושן, רואה חשבון

מחסור במזומנים הנו אחת הסיבות העיקריות לסגירת עסקים ולכן חשיבות תכנון תזרים המזומנים בעסק אינה נופלת מחשיבות תכנון הרווחיות בעסק. הרווח החשבונאי משקף את תוצאות פעילות בעסק (ההפרש בין הכנסות לבין ההוצאות בעסק), אך אינו ערובה וודאית להמשך קיומו או צמיחתו, לעומת זאת דו"ח תזרים המזומנים משקף את יתרת המזומנים בעסק, שתעמוד לרשות בעל העסק בכל נקודת זמן בעתיד. יתרת מזומנים חיובית מעידה על ניהול נכון ויציבות של העסק, לעומת זאת תזרים מזומנים שלילי, דהיינו מחסור במזומנים יכול לנבוע מהפער השלילי בין מועד התקבולים מלקוחות לבין מועד התשלומים לספקים ונותני שירותים אחרים, ואף עלול להביא לקריסת העסק. גם הרווחי ביותר, ולכן ניהול דו"ח תזרים מזומנים באופן מדויק, עקבי ואמין מהווה כלי ניהול פיננסי חשוב שמאפשר לבעל העסק לחזות מבעוד מועד במצוקת מזומנים הקרבה בכל נקודת זמן ומכין את  בעל העסק לכל תרחיש לצורך קבלת החלטות אופרטיביות ולביצוע שינויים פיננסיים במהלך חיי העסק בשיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית, הספקים והלקוחות. דו"ח תזרים מזומנים יעיל מכיל את המידע על כניסות המזומנים לעסק ויציאות המזומנים מהעסק בפירוט, בדייקנות ובאמינות וישקף את התנועות הכספיות העתידיות בחשבון הבנק העסקי. כמוסבר לעיל, הדו"ח משמש בעיקר את בעל העסק. עם זאת, חשיבותו רבה ביותר בקיום קשריו של בעל העסק עם המערכת הבנקאית. דיווח עדכני ושוטף למערכת הבנקאית מהווה בסיס לתקשורת המושתתת על אמון. באמצעות שקיפות זו, הוא מכין את מנהל הבנק לכל התרחישים בעתיד ומאפשר קיום דיון ענייני על צורכי העסק בעת מצוקת המזומנים ולבקשות להרחבת מסגרות אשראי בעתיד. כאשר בעל עסק צופה, כי בעתיד הנראה לעין, הוא ייקלע למצב של מחסור במזומנים וחריגה ממסגרת האשראי עליו לנקוט במספר פעולות כמפורט להלן. ככל שהחיזוי של בעל העסק יהיה מוקדם, כך הסיכוי לצאת מהמשבר גדל.  מחסור במזומנים אינו מעיד בהכרח על כישלון ניהולי. קיימות סיבות שונות למחסור זמני, או למחסור מתמשך ביתרת המזומנים. תרחישים אשר אין בידינו לצפות, ישפיעו על נכונות הדו"ח עם כל הדיוק וההקפדה בהכנתו. הבנק יהיה מוכן להלוות לנו כסף על בסיס תכנית מפורטת לאחר שישוכנע, על פי דו"ח תזרים המזומנים שהוא יוכל לקבל את כספו חזרה.
מחסור במזומנים בעסק, שנבע מתכנון לקוי, יקטין את הסיכוי של בעל העסק לקבל עזרה מהבנק. כאשר בעל העסק צופה מחסור במזומנים, עומדות בפניו מספר אפשרויות לפתרון הבעיה:

  1. פנייה מבעוד מועד לבנק בו מתנהל החשבון העסקי והיערכות לתקופה שבה יחסרו מזומנים בעסק. קל יותר ללוות מהבנק, כאשר הצורך במזומנים אינו מידי.
  2. הזרמת הון עצמי מבעל העסק.
  3. פנייה לספקים בבקשה להארכת מועד התשלומים.
  4. פנייה ללקוחות לצורך הקדמת תקבולים.
  5. השקעת משאבים בנושא גביית חובות מלקוחות.
  6. מכירת רכוש קבוע מיותר.
  7. משא ומתן מול ספקים מהותיים לצורך הקטנת התשלומים הקבועים.
  8. משא ומתן עם בנקים מתחרים על גובה שיעור הריבית המשולמת על מסגרת האשראי וחיפוש חלופות של הלוואות זולות מבנקים מתחרים.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו כלים לניהול תזרים מזומנים וחיזוק האיתנות הפיננסית בעסק. מייעץ לבעלי עסקים וחברות בנושא התנהלות נכונה מול בנקים וספקים ומלווה מזה עשור עצמאיים וחברות במשאים ומתנים מול בנקים לצורך גיוס אשראי ומינוף פיננסי של העסק. 
בוא ותכנן את עתידך העסקי עמנו. עם הטובים ביותר.