עדכון סכומים בחוק מע”מ ובתקנותיו החל מיום 1.1.2018

שיתוף ב email
שיתוף ב print
עדכון סכומים בחוק מע”מ ובתקנותיו החל מיום 1.1.2018

1.      על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא: עד 99,003 ש”ח (במקום 98,707 ש”ח בשנת 2017).

2.      על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 301 ש”ח, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה), שיוציא לו חשבונית מס.

3.      על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע”מ, התשל”ו-1976- דוח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות העולה 18,040 ש”ח, יוגש באחד ממשרדי מע”מ אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף ‎143א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע”מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו”חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

4. תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,490,000 שקלים חדשים תהיה דו חודשית.

5.      על פי תקנה 9א(ג)(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976, תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שירות, שמחירו אינו עולה על 259 ש”ח. 

6. קנס על איחור בהגשת דו”ח למע”מ הנו 219 ש”ח לכל שבועיים או חלק מהם.

7. קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)- הנו 1% ולא פחות מ- 323 ש”ח. ללא שינוי.

8. קנס פיגורים 0.2% לכל שבוע או חלק ממנו. ללא שינוי.

9. תוספת הפרשי ריבית 4% לשנה מוכפל בשיעור עליית המדד על הסכום שמדובר בו. ללא שינוי.

10. קנס פיגורים בשל אי תשלום מס במועד שנקבע בנוסף להפרשי הצמדה וריבית 0.25% לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופה עד ששה חודשים ו-0.5% בשל תקופת פיגור לאחר ששה חודשים. ללא ישנוי

11. על פי תקנה 1 לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע”א-2011, להלן הסכומים המעודכנים:

(1)     משלוח דרישה ראשונה בכתב: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום: הסכום נותר ללא שינוי, 23 ש”ח.

(2)     משלוח דרישה נוספת בכתב: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום: הסכום נותר ללא שינוי, 23 ש”ח.

(3)     עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
צו עיקול אלקטרוני: הסכום נותר ללא שינוי, 8 ש”ח.

(4)     משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח. משלוח צו מסירה: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.

(5)     איתור כתובת הסרבן: הסכום נותר ללא שינוי, 125 ש”ח.

(6)     עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו: הסכום נותר ללא שינוי, 167 ש”ח.

(7)     עיקול רכב במשרד הרישוי 84 ש”ח. 

(8)     המצאת אזהרה לרבות ע”י הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם:הסכום נותר ללא שינוי, 167 ש”ח.

(9)     הובלה והוצאת מעוקלים- הסכום הנו  356 ש”ח. 

(10)   הובלה והוצאת מעוקלים, שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים- הסכום הנו 2,123. 

(11)   הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת- הסכום הנו  523 ש”ח. 

(12)   הוצאות גרירה של רכב:

(א)     רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק –

(1)     עד 35 ק”מ ממקום הגרירה-הסכום הנו  418 ש”ח.

(2)     מ-36 ק”מ עד 50 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 497 ש”ח. 

(3)     מ-51 ק”מ עד 75 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 575 ש”ח.

(4)     מ-76 ק”מ ואילך ממקום הגרירה- הסכום הנו 648 ש”ח.

(ב)     רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק –

(1)     עד 35 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 993 ש”ח.

(2)     מ- 36 ק”מ עד 50 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,098 ש”ח.

(3)     מ-51 ק”מ עד 75 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,286 ש”ח.

(4)     מ-76 ק”מ ואילך ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,464 ש”ח.

(13)   פריצת דלת של רכב- הסכום הנו 157 ש”ח.

(14)   פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל- הסכום הנו 241 ש”ח.

(15)   פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד- הסכום הנו 669 ש”ח.

(16)   הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו –

(א)     מיטלטלין: הסכום נותר ללא שינוי, 261 ש”ח למטר מעוקב לחודש, או חלק ממנו.

(ב)     כלי רכב –

(1)     בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון:
הסכום נותר ללא שינוי, 42 ש”ח ליום או חלקו.

(2)     בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה- הסכום הנו 105 ש”ח ליום או חלק ממנו.

(17)   שמאות מיטלטלין, לרבות רכב- הסכום הנו 314 ש”ח.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

עוסק מורשה

עוסק מורשה – פתח דברים המינוח “עוסק” הנו שם כללי ליחיד, שותפות או חברה, בעלי תיק פעיל במע”מ. בחוק מס ערך מוסף, קיימים שני סוגי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר