מתלבט בין פתיחת עוסק פטור לפתיחת עוסק מורשה?

משרד רואי חשבון, אמנון בן שושן ושות’ מלווה מאות עצמאיים יחידים בתחילת דרכם המקצועית ומייעץ להם בבחירת החלופה המתאימה ביותר עבורם.

המינוח “עוסק” הנו שם כללי עבור כלל העוסקים (מורשים או פטורים) אשר מנהלים תיק פעיל ברשות מס ערך מוסף.

להלן מספר עובדות-

  1. ישנה רשימה של תחומי פעילות מסוימים בתקנות מע”מ המחייבת עוסקים להירשם כעוסקים מורשים בלבד, ולכן עוסקים המעוניינים לפעול בענף כלשהו הנכלל באותה רשימה ספציפית זו המפורטת בתקנות מע”מ, אין באפשרותם לבחור ולהתלבט בין שתי החלופות. הם מחויבים להירשם כעוסק מורשה. חברה בע"מ למשל אינה יכולה בשום מצב להירשם במע"מ כעוסק פטור ובפן היחידים, עיסוקים כדוגמת: עורך דין, מנהל חשבונות, רופא, מהנדס וכו' גם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור.
  2. מחזור הכנסות-

ע”פ סעיף 1 לחוק מע”מ, תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לא יעלה 100,187 ₪ (בשנת 2019) דהיינו עוסק אשר יעבור את תקרת המחזור יחויב שינוי סיווג לעוסק מורשה. יתרה מכך, עוסק אשר יחזה בתחילת דרכו העסקית, בשלב הראשוני של פתיחת התיק במע”מ כי מחזור עסקאותיו בשנה יעלה על הסכום המצוין לעיל בסעיף זה,  יחויב ברישום כעוסק מורשה בלבד.

  1. מיתוג-

עוסק מורשה מצטייר בעייני לקוחות טוב יותר מאשר עוסק פטור מהסיבה המוזכרת בסעיף 2 לעיל (עובדה המאפיינת במחזור עסקאות נמוך), אך עובדה זו אינה מעידה כלל על מקצועיותו של עוסק פטור, אם כי מרמזת על ניסיונו הדל בתחום עיסוקו ורמת הכנסותיו השנתיות.

  1. עלויות שכר טרחה-

עלויות שכר טרחה של רואה חשבון עבור ניהול תיק של עוסק מורשה מול רשויות המס גבוהות מעלויות שכר הטרחה לניהול תיק עוסק פטור.
עוסק מורשה מחויב לרוב בדיווח דו חודשי לרשויות המס, לעומת זאת עוסק פטור מחויב בהגשת דו"ח שנתי בלבד למע”מ (עד 31 בינואר בשנה העוקבת), המפרט את סך הכנסותיו הפטורות בשנת המס.  לכן הטיפול בניהול התיק והגשת הדוחות התקופתיים לרשויות המס מחייבות את נותן השרות באחריות רבה ומצריכה ממנו יותר השקעה.
הערה חשובה לעניין הדוח השנתי למס הכנסה- הטעות הנפוצה בקרב עצמאיים היא שעוסק פטור הנו פטור גם ממס על הכנסותיו לצורכי מס הכנסה. מס הכנסה הוא מס ישיר שחל על כל תושב ישראל בין אם הוא מפיק את הכנסותיו בישראל ובין אם מחוצה לה (שיטת מס מעורבת- טריטוריאלית ופרסונלית). במקרים מסוימים רשאים תושבי ישראל ליהנות מפטור ממס הכנסה. סעיף 9 לפקודת מס הכנסה מפרט מי זכאי ליהנות מפטור ממס ואילו סוגי הכנסות מקנים את הפטור. המינוח "עוסק פטור" מבטא את מאפייני הדיווח של העצמאי והתנהלותו מול רשות המע"מ בלבד ואינו מעיד על אי חבות במס הכנסה.  גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה מחויבים בהגשת דיווח שנתי למס הכנסה  על הכנסותיהם שהופקו ו/או נצמחו בישראל או מחוצה לה. דו"ח המס כאמור יוגש לרוב עד סוף מאי בשנה העוקבת לשנת המס המדוברת או במועד מאוחר יותר באותה שנה וזאת אם בחר בעל העסק להיות מיוצג ע"י רואה חשבון/יועץ מס, שהוסמכו מתוקף חוק לייצג עוסקים/נישומים ולכן גם מקבלים אורכות אוטומטיות להגשת דוחות המס במועדים מאוחרים יותר עבור הלקוחות אותם הם מייצגים. 

  1. הוראות ניהול ספרים-

עוסק פטור נדרש לניהול ספרים יחסית פשוט, לעומת עוסק מורשה אשר מחויב  לנהל את ספריו לצורכי מס בהתאם לאופי העסק והיקפו. ככל שהיקף העסק גדל כך חובתו של העוסק המורשה לנהל מערכת חשבונות מורכבת יותר ואף נדרש ממנו לתיעוד ספרי חשבונות ומסמכים נוספים הנוגעים לעסקו.

למידע נוסף בנושא ניהול ספרים של עוסק פטור לחץ כאן
למאמר נוסף בנושא “עוסק מורשה” לחץ כאן
למאמר נוסף בנושא “עוסק פטור” לחץ כאן

יש לך שאלה נוספת? אנחנו אוהבים לעזור!