פעילות כיחיד או כחברה

שיתוף ב email
שיתוף ב print
פעילות כיחיד או כחברה

בתאריך 5 בדצמבר, 2011 התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע”ב- 2011 (להלן -“חוק טרכטנברג“), שבו אומצו חלק מהמלצות הועדה בתחום המיסוי. עם זאת, חלקן האחר של ההמלצות לא התקבל מנימוקים שונים, כשהבולט בניהם הוא אי הטלת “מס העשירים” בשיעור של 2% על הכנסה שנתית כוללת של למעלה ממיליון ₪.

לאור השינויים בשיעורי המס המוטל על יחידים ועל חברות, עולה השאלה האם כדאי לבצע את הפעילות העסקית במסגרת התאגדות כחברה או שמא עדיף לפעול כיחיד.

השוואת מיסוי היחיד מול מיסוי החברה.

הכנסה מיגיעה אישית(בש”ח) בשנת 2012 (1)  הכנסה מיגיעה אישית(בש”ח) בשנת 2013 (1) 
0-62,40010% 0-62,40010%
62,401-106,56014% 62,401-106,56014%
106,561-173,16021% 106,561-168,00021%
173,161-261,36030% 168,001-240,00031%
261,361-501,96033% 240,001-501,96034%
501,961-99,999,99948% 501,961-99,999,99948%
     
מס חברות25% מס חברות25%
מס אפקטיבי לאחר חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי- 30%47.5% מס אפקטיבי לאחר חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי- 30% (2)47.5%

(*) הערות-

  1. שיעורי המס מיגיעה אישית המופיעים בטבלה דלעיל הינם לפני זיכויים וניכויים הניתנים לנישום כהטבות מס ע”פ פקודת מס הכנסה ולכן שיעור מס ההכנסה האפקטיבי שחל על הנישום בפועל נמוך יותר.

לשכירים בעלי שליטה מומלץ למשוך משכורת שתמצה את נקודות הזיכוי מתוקף היותם תושבי ישראל:

לגבר- כ- 4,800 ₪ לחודש ובסה”כ 58,000 ₪ לשנה
לאישה- כ- 5,700 ₪ לחודש ובסה”כ 68,500 ₪ לשנה.

  1. יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על שמונה מאות אלף ש”ח (הסכום יתואם למדד), יהיה חייב החל משנת 2013 במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים בשיעור 2% נוספים על האמור לעיל. הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין אולם לגבי מכירת זכות מקרקעין בדירת מגורים- רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

כלומר לבעלי הכנסות חייבות מעל 800 אלפי ₪ שיעור המס השולי יהיה 50%, שיעור המס על הכנסות מדיבידנד, ריבית ורווחי הון יעמוד על 27% ליחידים ולבעלי מניות מהותיים- 32%.

במתווה החוקי קיים פער בין שיעור מס החברות לבין שיעורי מס ההכנסה על היחיד המעודד פעילות באמצעות חברה והימנעות מחלוקת דיבידנד.

פער המיסוי כאמור, מעודד מנוף הרווחים הצבורים בחברה לביצוע השקעות נוספות במקום משיכת הרווחים.

עם זאת, יש לזכור כי שיעורי מיסוי היחיד הינם פרוגרסיביים, ואילו מס החברות חל בשיעור אחד (25%) על ההכנסה החייבת החל מהשקל הראשון.

על מנת ליהנות ממדרגות המס הראשונות החלות על היחיד, בעל השליטה יכול למשוך מהחברה כספים כמשכורת או כדמי ניהול עד לגובה של  173,160 ₪ ו- 168,000 ₪ לשנה בשנים  2012 ו- 2013 בהתאמה כדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות של עד 21% (פחות ממס חברות) ומהוצאה מוכרת בחברה. כל משיכת כספים בדרך של משכורת מעבר לסכום הנ”ל “תקפיץ” את מדרגת המס לשיעור של  30%, הגבוה ב- 5% משיעור מס חברות.

כמו כן ראוי לציין כי בחברה ישנן הוצאות נוספות שאינן חלות על היחיד כמו אגרות לרשם החברות, הוצאות חשבונאיות וניהול ספרים יקרות יותר, המסתכמות לכל הפחות באלפי ₪. עם זאת, ההוצאות האמורות מוכרות לצורכי מס.

התמונה משתנה באופן מהותי אם נלקחים בחשבון גם תשלומי החובה לביטוח הלאומי:

תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי

בהתאם לתיקון סעיף 350 (במסגרת “חוק ההסדרים” לשנת 2008), הכנסות מדיבידנד שנקבע לגביהן שיעור מס מוגבל לפי סעיף 125ב’ לפקודת מס הכנסה, פטורות מדמי ביטוח, למעט הכנסות מחברות משפחתיות, מחברות בית ומחברות שקופות.

שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעצמאים באחוזים מההכנסה הינו כדלקמן:

הכנסה חייבת (בש”ח)שיעור דמי ביטוח לאומי (*)שיעור דמי בריאות (*)
עד 5,171 (שיעור מופחת)6.72%3.1%
מ-5,172 עד 41,850 (שיעור מלא)11.23%  5%

 

(*) שיעור דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות האפקטיבי לעצמאים בפועל נמוך מהשיעור המצוין דלעיל מאחר וסעיף 345 (ב) (1) לחוק ביטוח לאומי קובע שההכנסה החייבת לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, תיקבע ע”פ השומה שנתקבלה ממס הכנסה לאותה שנה ולאחר שהופחתו ממנה 52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות).

נטל המס במצטבר בשקלול שיעור מס ההכנסה השולי ודמי הביטוח הלאומי  ודמי ביטוח בריאות
כתוצאה מכך בשנת 2013 הינו כדלקמן:

מדרגות הכנסה חודשית (בש”ח)לשנת 2013שיעור המסשיעור דמי ביטוח לאומיהאפקטיבי לעצמאיםשיעור נטלהמס מצטברעל אותה מדרגה
עד 5,17110%9%19%
מ- 5,171 עד 5,20010%12%22%
מ-5,201 עד 8,80014%12%26%
מ-8,801 עד 14,00021%12%33%
מ-14,001 עד 20,00031%12%43%
מ-20,001 עד 41,83034%12%46%
מ-41,831 עד 41,85048%12%60%
מכל שקל נוסף48%0%48%

 

השוואת שיעורי המס על יחידים לעומת שיעורי המס על חברות מצביעה על יתרון  לפעילות עסקית באמצעות חברה לעומת פעילות כיחיד ברמות ההכנסה חייבת החל מ-250 אלפי ש”ח לשנה בהנחה של אי חלוקת ההכנסה החייבת לצורכי מס וייעוד רווחי החברה למנוף פיננסי לביצוע השקעות.

לעומת זאת בהנחה שכל ההכנסה החייבת מחולקת באופן כלכלי כדיבידנד ומשיכת משכורת לבעל השליטה ישנה עדיפות לפעילות באמצעות חברה ברמות ההכנסה מעל כ- 700 אלפי ש”ח.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת

 

כותב המאמר:
אמנון בן שושן, רואה חשבון

amnon@bshcpa.co.il

תאריך פרסום- 31 ביולי,  2012
אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה שתתעורר.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עוסק פטור

"מבצע" משיכת רווחים כלואים

רווחים כלואים רווחים כלואים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. המושג "רווחים כלואים" מתייחס לחברות בעלות פעילות עסקית בישראל שנכנסו לתחולת חוק עידוד השקעות הון.

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר