תשומות מע"מ בעסק בהקמה (טרם רישומו כדין)

שיתוף ב email
שיתוף ב print
תשומות מע"מ בעסק בהקמה (טרם רישומו כדין)

תשומות מע"מ בעסק בהקמה– מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

ניכוי מס תשומות יתבצע על פי הוראות סעיף 38 (א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, אשר קובע כי:

"עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך."

סעיף 40 לחוק קובע כי "מס התשומות הכלול בחשבוניות מס ברשימוני יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי."

כדי להתגבר על האיסור של הכרת תשומות בעסק חדש כמצוין בסעיף  40 כאשר התשומות נרכשות לפני רישום העסק ברשויות מע"מ,  כלומר בהוצאות טרום עסקיות ולפני שקיים שם לעסק, נחקק סעיף 40א לחוק שכותרתו- "מס תשומות של עסק בהקמה", אשר קובע כללים לניכוי מס תשומות על ידי עסק שנמצא בהקמה, כמפורט להלן: 

"על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס, רשימון היבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק."

רשויות מע"מ פרסמו הבהרה בהוראת הפרשנות אשר מפרשת את סעיף 40א לחוק כדלהלן:
אם מדובר במס תשומות ששימש לפעילות המסחרית השוטפת (מלאי וכו') – לא יוכר, אך אם מדובר במס התשומות ששימש להקמת העסק כגון: רכישת המבנה, רכישת ציוד וכו' – יוכר.

מכל המוזכר לעיל, עולה כי על פי סעיף 40א לחוק ניתן לנכות מס תשומות על סמך חשבונית גם אם אינה נושאת את שמו של העסק החדש, על אחת כמה וכמה אם היא נושאת את שמו.
בהסתמך על האמור בהוראת הפרשנות, ניתן לנכות את התשומות ששימשו להקמת העסק ולא תשומות ששימשו לפעילות השוטפת. ניתן לנכות תשומות בתוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

עוסק מורשה

עוסק מורשה – פתח דברים המינוח “עוסק” הנו שם כללי ליחיד, שותפות או חברה, בעלי תיק פעיל במע”מ. בחוק מס ערך מוסף, קיימים שני סוגי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון