תשלום לתושב חוץ – חובת ניכוי במקור

שיתוף ב email
שיתוף ב print
תשלום לתושב חוץ – חובת ניכוי במקור

תשלום לתושב חוץ – הוראות הפקודה

מאמר בנושא תשלום לתושב חוץ – מאת רו"ח אמנון בן שושן.
סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על כל מי שמשלם לתושב חוץ לנכות מס במקור בשיעור 25% ליחיד, או בשיעור מס החברות
החל באותה שנת מס (בשנת 2019 שיעור מס החברות הנו 23% ) אם מדובר בחברה, מכל תשלום שהוא הכנסה אלא אם קיים אישור מפקיד שומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור ממנו. החובה לניכוי חלה גם כאשר התשלום מבוצע מכספים המוחזקים בחו"ל.
המשלם/המנכה יפנה למשרד השומה בכדי להשיג אישור לקביעת שיעור ניכוי מס במקור מופחת או לבטלו כליל, במקרים הרלוונטיים (באמצעות טופס 114). 

הוראות תקנות מס הכנסה

בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992, נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס במקור כלל,
אם בידו אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, או מרו"ח שהורשה לעניין זה ע"י הנציב, או אם מדובר בסוגי תשלומים שקבע הנציב, כמפורט בהוראות שתיקבענה מעת לעת.
בהתאם לסעיף 2(3) לתקנות האמורות, מוסמך הנציב לקבוע לגבי סוגי תשלום, ניכוי מס בשיעור מוקטן או פטור מניכוי מס במקור לגבי סוגי התשלומים ואופן הגשת טופס 114 בגינם לפקיד השומה.

הוראת הביצוע  34/93- אורכה להקלה עד 31.12.20 

ההקלה בהוראה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ, מונה תשלומים מסוימים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור.
הדין חל לגבי שירותים שבוצעו ע"י תושב חוץ, בסכום שעודכן בהודעה האחרונה שפורסמה, לכדי 250,000$ בשנת המס לכל משלם.

חשוב להדגיש, שהפטור חל רק כאשר מדובר בתשלום בגין שירותים וככל שהשירותים ניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל, ובתנאי שהמקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לצורך ביצוע השירותים. תשלומים נוספים פטורים, המנויים בהוראת הביצוע: הוצאות פרסום בחו"ל, תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום, לרבות תשלום מסים לרשויות מס זרות.
ביום 26.1.1998 פורסמה תוספת להוראת-ביצוע 34/93 הנ"ל,  ובגדרה נקבעו הקלות מיוחדות.

מאז, תוקפה של התוספת הוארך מעת לעת, כאשר ההארכה האחרונה הייתה עד ליום 31.12.2019.
על פי הודעת רשות המסים מיום 18.12.19  (קישור להודעה), תוארך ההקלה עד ליום 31.12.2020.

אודות משרדינו

משרדינו מספק ללקוחותיו שירותים בתחום המיסוי והשגת אישורים מפקיד שומה על תשלומים לתושב חוץ.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמנון בן שושן ולרו"ח אלעד לשם ממשרדנו.

 

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן כל אדם שהוא "תושב ארה"ב לצורכי מס"

טופס 1040NR

טופס 1040NR ו- 1040

טופס 1040NR ו- 1040 – פתח דברים טופס 1040NR ו- טופס 1040 – דוח מס אמריקאי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. שיטת המיסוי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון