Ami Gilboa

Ami Gilboa

הכרתי את אמנון כמרצה בתחום המיסוי. פשוט כוכב על.
נעזרתי בשירותיו המקצועיים ובנינו יחד תכנית עסקית מדהימה שמשמשת אותי ואת עובדיי עד היום בכל תהליך הצמיחה של העסק.
ההדרכה המקצועית והליווי האישי היו ללא ספק אבן יסוד לתוצאות היפות שמציגה החברה.
אמנון היקר, יש לך חלק עצום בכל העשייה.
תודה רבה.